Op 14 oktober 2012 werd ik verkozen als provincieraadslid voor de provincie Vlaams-Brabant. Ik was lijsttrekker voor het disctrict Leuven. Ik werd fractieleider voor Groen in de provincieraad.

Sinds september 2014 ben ik de gedeputeerde van Vlaams-Brabant voor Groen. Momenteel bestaat het bestuur, de deputatie, van de provincie Vlaams-Brabant uit zes gedeputeerden van vier partijen: twee van CD&V, twee van Open Vld, één van sp.a en ikzelf van Groen. Als lid van de deputatie zorg ik voor het dagelijks bestuur van de provincie. Daarnaast vertrouwen de federale en Vlaamse overheden de deputatie specifieke taken toe. De deputatie treedt ook op als administratief rechtscollege. Ik verdeel mijn bevoegdheden onder in drie thema’s:

  • Klimaat (milieu, natuur, duurzaamheid, omgevingsvergunningen eerste aanleg)
  • Samenleven (Noord-Zuidwerking, diversiteit, dierenwelzijn)
  • E-government (informatica, informatieveiligheid, VERA – Vlaams-Brabants steunpunt voor e-government)

Meer over mijn werk in de deputatie vind je ook op www.tieroefs.be.

 

 

 

 

Advertenties