Zoeken

Tie Roefs blogt

Tag

Noord-Zuid-samenwerking

Een extra financieel duwtje voor de Vlaams-Brabantse NGO’s?

De Coronacrisis spaart de ontwikkelingslanden niet. Integendeel. De economieën van de landen in ontwikkeling hangen in vele gevallen af van slechts een paar economische sectoren. Die grote afhankelijkheid van weinig gediversifieerde economieën zorgt ervoor dat ‘de kleine man/vrouw’ in ontwikkelingslanden de gevolgen van de Coronacrisis keihard voelt. Afgelopen week zag ik nog een reportage over hoe woekeraars wereldwijd profiteren van situaties waarin gezinnen plots helemaal zonder inkomen vallen.

Op 13 december 2020 diende ik op de provincieraad van Vlaams-Brabant een vraag in om de fondsenwervingscampagnes van de NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking die gevestigd zijn in Vlaams-Brabant of die er een werking hebben, uitzonderlijk met een financiële bonus tegemoet te komen. Bij de aanpassing van het meerjarenplan in november 2020 konden we immers vaststellen dat de investeringen van het provinciebestuur lang niet het vooropgestelde ambitieniveau bereiken: het geld dat is voorzien wordt  verre van aangesproken! We zien dan ook mogelijkheden om de initiatieven van NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking die door Corona worden bedreigd, financieel een duwtje in de rug te geven. Doorgaan met het lezen van “Een extra financieel duwtje voor de Vlaams-Brabantse NGO’s?”

Recht op gezondheid voor iedereen! Santé!

Afgelopen weekend kon je niet naast de campagne van 11.11.11. kijken. Overal zag je mensen zich warm lopen voor de jaarlijkse solidariteitscampagne. Mijn adviseur Jo Fobelets herinnerde eraan dat 11.11.11 twee jaar lang, samen met 19 andere organisaties, inzet op sociale bescherming voor iedereen in de wereld.

Met “Santé!” focust 11.11.11 meer in het bijzonder op toegankelijke en goede gezondheidszorg in het Zuiden. Toegankelijke en kwaliteitsvolle  gezondheidszorg is verre van gegarandeerd voor iedereen in de wereld. Volgens 11.11.11 ervaren zeker 1,3 miljard mensen in de wereld slechte tot geen toegang tot goede en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Doorgaan met het lezen van “Recht op gezondheid voor iedereen! Santé!”

“Jenga Maarifa”

 

De afgelopen weken vernamen we via het nieuws een zoveelste golf van geweld in de Democratische Republiek Congo. Opnieuw werd de wens van de meeste Congolozen om vredevol samen te leven ernstig gebruskeerd. Opnieuw zegevierde het conflict. En ik moet toegeven: met ons project ‘Jenga Maarifa’ in de steigers, kwam het broze evenwicht in Kinshasa én Zuid-Kivu nog harder binnen dan anders.

copyright-steff-gilissen-49

Wat we met ons project ‘Jenga Maarifa’ bedoelen, is het absolute tegendeel van oorlog en geweld. Als provincie Vlaams-Brabant willen we bouwen aan verbondenheid tussen mensen, hier dichtbij, maar ook wereldwijd. Als inwoners en beleidsmakers van Vlaams-Brabant willen we heel graag inhoud geven aan onze situering op het ‘kruispunt van vele werelden’. Doorgaan met het lezen van ““Jenga Maarifa””

WordPress.com.

Omhoog ↑