Zoeken

Tie Roefs blogt

Tag

ecologie

Pleidooi voor meer ‘energieke scholen’ in Vlaams-Brabant…

Vandaag gaan 215.000 leerlingen in Vlaams-Brabant terug naar school om te spelen en te leren. Ook over duurzaamheid, zoals de leerplannen voorschrijven. Met de verduurzaming van de scholen zelf  is het echter nog niet zoals het zou moeten zijn. Om klimaatneutraal te worden, moeten de scholen nog een lange weg afleggen.  Doorgaan met het lezen van “Pleidooi voor meer ‘energieke scholen’ in Vlaams-Brabant…”

‘Nu of nooit’ … voor klimaatneutraliteit !

Het is technisch, maatschappelijk en financieel mogelijk om Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal te maken. Dat blijkt uit een studie die experten van Futureproofed, Point-Consulting en HIVA KU-Leuven in onze opdracht maakten. Doorgaan met het lezen van “‘Nu of nooit’ … voor klimaatneutraliteit !”

Een kleine daad bij een groot woord

Afgelopen week was het klimaat weer even ‘hot’ in de Vlaamse politieke arena. Minister Joke Schauvlieghe voor leefmilieu verbaasde immers vriend en vijand. Als reactie op een ‘ingebrekestelling’ door het initiatief ‘Klimaatzaak’ stak ze het vingertje op en kaatste ze nietszeggend de bal terug: ‘wat doet u eigenlijk zelf aan het klimaatprobleem?’ Doorgaan met het lezen van “Een kleine daad bij een groot woord”

Pacta sunt servanda!

Op 1 januari 2015 wordt het provinciefonds afgeschaft. Daardoor zal jaarlijks zo’n 7 miljoen euro minder van Vlaanderen naar Vlaams-Brabant stromen. En dat is een probleem. Het is een probleem omdat er absoluut geen rekening wordt gehouden met de doelen waarvoor de centen uit het provinciefonds gebruikt worden. Doorgaan met het lezen van “Pacta sunt servanda!”

25 mei 2014

Op 25 mei 2014 ben ik kandidaat op de lijst voor het Vlaams Parlement. Als lijstduwer bij de opvolgers sluit ik het hek en zet ik overtuigd mijn schouders onder de lijst. Ik wil het programma van Groen voor Vlaanderen  ondersteunen en  kijk uit naar een overtuigende score voor Groen. We hebben heel wat werk voor de boeg. Doorgaan met het lezen van “25 mei 2014”

Europa kan Vlaams-Brabantse gemeenten helpen

In Leuven pleit Groen voor een subsidieambtenaar voor de stad. Als provincieraadslid kan ik de zinvolheid van zo’n ambtenaar alleen maar onderschrijven. Een subsidieambtenaar kan immers op een systematische wijze de verbinding maken met de provincie Vlaams-Brabant. De vorige jaren realiseerde de provincie Vlaams-Brabant met Europese middelen een netto-impact van 60 miljoen euro, wat zorgde voor heel wat projecten in Vlaams-Brabantse gemeenten. Doorgaan met het lezen van “Europa kan Vlaams-Brabantse gemeenten helpen”

Drie maal zoveel jobs dankzij schone technologie

In vergelijking met andere regio’s in Vlaanderen hinkt Vlaams-Brabant achterop als het aankomt op duurzame energieproductie. Een belangrijke uitdaging in het streekpact is dan ook de uitwerking van een energieplan. Samen met de provincie wil RESOC regio Leuven  een kader ontwikkelen waarin de verschillende manieren om aan duurzame energieopwekking te doen, kunnen passen. Doorgaan met het lezen van “Drie maal zoveel jobs dankzij schone technologie”

De sociaaleconomische streekpacten van Vlaams-Brabant kleuren ‘groen’.

Binnenkort komen de sociaal-economische streekpacten voor de regio Leuven en de regio Halle-Vilvoorde voor goedkeuring aan bij de gemeenten. Deze voorstellen van streekpacten zijn het resultaat van intens overleg tussen  vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties,  vakbonden en lokale besturen, de VDAB, de POM Vlaams-Brabant, Interleuven en de sociale economie. De streekpacten van RESOC Leuven en RESOC Halle-Vilvoorde bevatten een strategie voor de sociaal-economische ontwikkeling van Vlaams-Brabant in de periode 2014-2018. De bedoeling is  dat de streekpacten het sociaal-economisch beleid op Vlaams niveau inhoud geven. Doorgaan met het lezen van “De sociaaleconomische streekpacten van Vlaams-Brabant kleuren ‘groen’.”

Manchester

IMG_0496Vandaag brachten mijn collega Luc Debraekeleer en ik, samen met de andere leden van de raadscommissie economie van de provincie Vlaams-Brabant, een bezoek aan de Manchestersite in Huizingen. De Manchestersite is in handen van de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) die de ontwikkeling van bedrijvenzones beoogt. In totaal omvat de Manchestersite van Huizingen 7,3 ha waar nieuwe bedrijven kunnen worden gehuisvest.

Op de site was vroeger de papierfabriek Catala gevestigd. Een deel van de fabriek werd bewaard. De historisch waardevolle gebouwen vormen samen de zogenaamde ‘erfgoedcluster’. De POM kijkt hoopvol uit naar creatieve ondernemers die er verleden en toekomst willen helpen verzoenen.

IMG_0498

De inrichting van de Manchestersite gaat gepaard met uitgesproken ambities op vlak van klimaatneutraliteit, waterbeheersing en vooruitstrevende mobiliteit.

Verschillende meanders zullen overstromingen van de ‘Molenbeek’ voorkomen.  Ook is het de bedoeling om de site volledig te ontsluiten via een fietspad. Om juiste en toekomstgerichte beslissingen in verband met de toelevering van energie te kunnen nemen, pleit Groen voor een studie naar de energievraag van de KMO’s die er zich zullen vestigen.

IMG_0493Het fietspad op de Manchestersite zou het station van Lot met dat van Beersel verbinden en zou uitkomen ter hoogte van ‘de motte’, een middeleeuwse burcht op een kunstmatige heuvel aan de ingang van het terrein. De groene herinrichting van ‘de motte’ kadert in het landinrichtings- en natuurontwikkelingsproject van “het Land van Teirlinck”. Dit project stelt onder meer de duurzame herwaardering van de Molenbeekvallei tot doel. De realisatie van het project behoort tot de bevoegdheid van Veerle Leroy, schepen voor Groen in Beersel.

WordPress.com.

Omhoog ↑