Zoeken

Tie Roefs blogt

Tag

14 oktober 2012

Geluidshinder Brussels Airport tien keer hoger dan becijferd!

Het aantal mensen dat sterk lijdt onder de geluidshinder van Brussels Airport Company (BAC), de zogenaamd ernstig gehinderden, wordt zwaar onderschat. Op basis van de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM) telt BAC zelf zowat 14.000 ernstig gehinderde omwonenden. Op basis van nieuwe normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt het reële aantal echter in de buurt van 144.000. Dat is ruim tien keer zoveel.

Geluidscontouren vanaf Lden 45dB(A)

Lawaai is méér dan een ongemak. Ieder van ons heeft acht uur slaap nodig. Zodra die slaap onderbroken wordt, lijdt onze gezondheid daaronder. Dat gaat van overgewicht tot verloren levensjaren.

De luchthavenuitbater BAC laat jaarlijks door een universiteit – vroeger KU Leuven, nu UGent – de geluidshinder voor de omgeving berekenen. Voor de rekenmethode baseert de universiteit zich op de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM). Die wetgeving  voorziet een berekening van de geluidscontouren vanaf 55 decibel rondom de luchthaven. Volgens de studies van de genoemde universiteiten  is er in Rotselaar, Tervuren of Meise dan ook geen hinder meer. Maar inwoners van deze gemeenten weten wel beter. Doorgaan met het lezen van “Geluidshinder Brussels Airport tien keer hoger dan becijferd!”

Installatie

Op zaterdag 15 december vond de installatie plaats van de provincieraad en deputatie van Vlaams-Brabant. Tijdens de installatievergadering legden alle 72 op 14 oktober 2012 verkozen provincieraadsleden de eed af.

P1060973

Voor het eerst in de geschiedenis maakt ook Groen deel uit van de provinciale meerderheid. Die meerderheid heeft zich dan ook geëngageerd om de komende zes jaar te willen inzetten op de realisatie van  een klimaatneutrale en duurzame provincie.

P1060977

De provinciale fractie van Groen bestaat in Vlaams-Brabant uit Bernadette Stassens (Tienen), Stef Boogaerts (Diest), Sarah Sneyers  en Erik Torbeyns (Vilvoorde), Luc Debraekeleer (Halle), Luc Robijns  en ik (Leuven). Luc wordt gedeputeerde voor Groen. Zelf zal ik de Groene fractie in de provincieraad leiden.

P1060979 banner

Bedankt!

Hartelijk dank voor 16,6% voor Groen in district Leuven en voor 3158 naamstemmen!

Inclusief en geïntegreerd op 14 oktober 2012!

Aanstaande zondag 14 oktober 2012 is het zover.  Dan kiezen we behalve een gemeenteraad ook een nieuwe provincieraad die in principe zes jaar lang ‘in dienst’ zal blijven. De provincieraad zal in Vlaams-Brabant met 72 raadsleden kleiner zijn dan voorheen, maar de uitdagingen zullen er niet minder om zijn.

Vooreerst moet er verder werk gemaakt worden van de interne staatshervorming. Er moet een einde komen aan de bestuurlijke ‘verrommeling’ op bovenlokaal niveau.  Het werk van intercommunales en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moet democratisch kunnen gecontroleerd worden.  De provincieraad moet, onder meer, inzage krijgen wanneer milieuvergunningen worden uitgereikt.

Als ik zondag zou verkozen worden, wil ik me  heel graag inzetten  voor de realisatie van een ‘klimaatneutrale’ provincie. Ik vind dat de provincie Vlaams-Brabant haar ambities scherp moet stellen. Zeker omdat Leuven zich heeft voorgenomen om tegen 2030 klimaatneutraal te worden. En dat kan natuurlijk alleen maar als de andere gemeenten van het district en bij uitbreiding, de provincie, volgen.

Het perspectief van een klimaatneutraal Vlaams-Brabant is een reden te meer opdat de provincie zou investeren in een functioneel  bovenlokaal fietspadennetwerk, opdat zij écht werk zou maken van een Gewestelijk Expresnet (GEN) en van ‘intermodaal’ transport. De provincie kan voor de uitwerking van deze zaken beroep doen op hogescholen en universiteiten in onze provincie en samenwerkingsverbanden met bedrijven, in het bijzonder KMO’s, aanmoedigen. Zo kan Vlaams-Brabant bouwen aan een economie die jobs creëert en op duurzame wijze bijdraagt aan onze welvaart.  De provincie kan ook een ‘ecohuis’ bouwen. Zo’n  ‘ecohuis’ kan een ontmoetingsplaats worden  en een informatiepunt waar ecologische principes en praktijken op een verstaanbare manier worden uitgelegd aan bijvoorbeeld bouwers en scholen. Het is immers, zoals mijn collega en goede vriendin Vicky Demeyere (15de plaats gemeenteraad Leuven) in Terra Reversa schrijft, niet zo dat ‘weten’ en ‘zich naar die kennis gedragen’ vanzelf samenvallen. Integendeel: meestal is er een (kleine) extra push nodig om iemand van inzicht tot ‘anders handelen’ te bewegen.

Tie Roefs (lijsttrekker provincie Vlaams-Brabant) en Vicky Demeyere (15de gemeenteraad Leuven)

Als ik zondag zou verkozen worden, wil ik me ook heel graag blijven inzetten voor de bestrijding van elke vorm van (kans)-armoede. Vlaams-Brabant is een welvarende provincie, maar mag zeker niet alleen oog hebben voor de koplopers. In dit verband wil ik pleiten voor een inclusief beleid op vlak sport, onderwijs en welzijn. Meer in het bijzonder wil ik een pleit maken voor waardig wonen. Er moeten meer middelen komen om de sociale woningmarkt in Vlaams-Brabant te reguleren. Met een aandeel van 3,5% op het totaal aantal woningen, scoort onze provincie het laagst van alle provincies en ver onder het Vlaamse gemiddelde van 5,5%! Er moeten  ook (opnieuw) meer premies beschikbaar gesteld worden die eigenaren van woningen in staat stellen het energieverbruik van hun woningen te reduceren. We moeten ten alle prijzen vermijden dat de laagste inkomens de hoogste energiefacturen betalen.

 Als ik zondag zou verkozen worden, hoop ik dat ik mee vorm kan geven aan een inclusief en geïntegreerd ecologisch provinciaal beleid dat verder kijkt dan haar eigen neus lang is. Samen met al mijn collega’s in Leuven  en in de andere gemeenten van Vlaams-Brabant wil ik zoeken naar de beste manier om onze gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Daarbij wil ik me graag laten inspireren door de meningen en vragen van burgers-ervaringsdeskundigen. Zo stelde vanavond nog iemand voor om alleenstaande mama’s te ondersteunen door meer en beter te investeren in ‘huiswerkklassen’ voor hun kinderen. Ik vind dat persoonlijk een heel goed idee en het onderzoeken meer dan waard….

Zet ons aan het werk!

Sing for the Climate

Gisteren verzamelden zo’n 2000 mensen op de Leuvense Grote Markt om te zingen voor maatregelen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Klimaatexpert Peter Tom Jones riep op om op lokaal vlak, in steden en provincies, in beweging te komen:

Regenboog

In België worden elk jaar 350 nieuwe HIV diagnoses gesteld. Dat is evenveel als jaarlijks in gans Australië. Daarbij komt dat jongeren in het algemeen vroeger en talrijker seksuele contacten hebben. Ze zijn echter niet altijd goed geïnformeerd en daardoor heel kwetsbaar voor SOA’s. Daarom is een laagdrempelig provinciaal centrum waar men zich anoniem kan laten  testen op SOA’s en HIV zeer zinvol. Een campagne naar model van de “zet-‘m-op”-campagne van 1993  zou daarenboven een dankbaar kader kunnen zijn waarbinnen het onderwijs haar aandacht voor seksuele gezondheid  kan versterken.

In het algemeen kan het onderwijs een belangrijke actor zijn bij de zelfaanvaarding van holebi’s. Tegelijk is het onderwijs ook de maatschappelijke sector bij uitstek om jongeren tolerantie en respect bij  te brengen. De provinciale overheid kan het onderwijs bij deze taak helpen. Ze kan  vormingen organiseren voor leraren en leermiddelen ter beschikking stellen, maar ze kan scholen ook ondersteunen bij het omgaan met gevallen van holebi-agressie. Holebi-jongeren zouden op school formeel terecht moeten kunnen in geval van geweld. Tegelijk moet er een professionele omkadering voor de ‘agressoren’  voor handen zijn. Ervaring leert immers dat jongeren die holebi-jongeren aanvallen, vaak zelf meer dan onzeker zijn en helemaal niet goed in hun vel zitten.

Gisterenavond kwamen deze en vele andere onderwerpen aan bod in het debat van de holebikoepel van Vlaams-Brabant rond een lokaal holebi-en transgenderbeleid. Die koepel telt inmiddels 22 leden en heeft een permanent huis in Kessel-Lo. Aan het einde van het debat waren alle deelnemers het eens  om de werking van de Vlaams-Brabantse koepel met een professionele kracht structureel te ondersteunen. Het engagement werd genomen om mee te zoeken naar manieren om deze kracht in de toekomst te kunnen verzekeren.

Het debat van gisterenavond werd in goede banen geleid door Jan Demeulemeester, journalist bij Terzake en Kris Gielen, bekend als de bezieler en coördinator van het jaarlijkse holebifilmfestival van Vlaams-Brabant. Op de vraag of de standpunten van de partijen over holebi- en transgender het stemgedrag van het publiek op 14 oktober zou beïnvloeden, antwoordden 15 aanwezigen dat holebi-en transgenderstandpunten doorslaggevend zijn bij de partijkeuze, 41 aanwezigen dat die standpunten bepalend zijn en 12 respondenten dat die standpunten geen rol spelen bij de keuze.

http://www.regenboogbeleid.be/regenboogbeleid/brochure_lokaalbeleid_FINAAL.pdf

Groen Vlaams-Brabant steunt de maatregelen zoals die door de nationale holebikoepel, çavaria, in de brochure ‘Een lokaal holebi-en transgenderbeleid’ worden voorgesteld.  Zo roepen we alle gemeenten van Vlaams-Brabant mee op om elk jaar op 17 mei, dag tegen de homo-en transfobie, een regenboogvlag op te hangen aan het stad- of gemeentehuis.

Meerderheid

Terwijl haar tengere rug een zwijgende meerderheid verborg, ving ze meermaals de wind van voren. Op een bepaald ogenblik werd ze zelfs de ‘slechtste burgemeester van het land’ genoemd. Maar ze hield stand. Ze hield vast aan haar voornemen om van Mortsel een verkeersveilige gemeente te maken en om tramverbindingen tussen de randgemeenten en Antwerpen te realiseren.

Gisterenavond getuigde Ingrid Pira in Oud-Heverlee over hoe ze nooit kon gemanipuleerd worden met stemmenwinst of –verlies. Het feit dat talloze andere uitdagingen dan het burgemeesterschap van Mortsel haar leven hadden kunnen vervullen, maakte dat ze de voorbije twaalf jaar steeds onafhankelijk en trouw kon blijven  aan de realisatie van politieke doelen die ze bij de verkiezingen van 2000 en 2006 had vooropgesteld.

v.l.n.r. Rupert Mergan, Tie Roefs, Mattias Bouckaert, Ingrid Pira, Paul Pues, Bere Raeymaekers, Marleen Roelants, Rita Decock

Ingrid Pira illustreert volgens mijn collega Paul Pues, lijsttrekker voor Groen in Oud-Heverlee, heel mooi hoe een doorbraak van Groen in de meerderheid van een lokaal bestuur een wereld van verschil kan maken : “ Onlangs opende Ingrid nog de tramlijn tussen Antwerpen linkeroever en Boechout. Hierdoor werd de toegang tot de stad vergemakkelijkt, ging de veiligheid van de zwakke weggebruikers er weer op vooruit en  zullen de betrokken gemeenten besparen op C02-uitstoot.”

Paul stak gisteren ook niet onder stoelen of banken dat de ploeg van Groen in Oud-Heverlee na 14 oktober graag wil deelnemen aan het bestuur van de gemeente. Volgens Paul beloofde de huidige burgemeester te veel dat hij niet heeft waargemaakt. Zo zouden er bijvoorbeeld fietsassen van Sint-Joris-Weert tot Heverlee en van Korbeek-Dijle tot Haasrode komen. In de feiten werden door de huidige meerderheid maar enkele honderden meters van deze fietsassen gerealiseerd.

I-Cleantech

Gisteren  gaf ik samen met de andere kandidaten op de lijst van het district Leuven voor de provincieraad de aftrap voor onze campagne. Hierbij zetten we Dr. Peter Tom Jones in de bloemen voor zijn niet aflatende inzet voor duurzame oplossingen voor het klimaatprobleem. Dr. Peter Tom Jones, onderzoeksmanager aan de KUL en voorzitter van de recent opgerichte vzw I-Cleantech Vlaanderen, hield een korte toespraak over de mogelijkheid van een klimaatneutraal Vlaams-Brabant en de rol van ‘cleantech’ daarin.

I-Cleantech is een afkorting voor ‘Innovation-Clean technologies’. Deze technologieën optimaliseren het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen en minimaliseren de milieu-impact.  Groene stroom afkomstig van windmolens en zonnecellen is een typevoorbeeld van, afgekort, ‘cleantech’. Ondernemingen zullen zich binnenkort gemakkelijker kunnen inschakelen in de cleantech-sector doordat in elke provincie antennes van I-Cleantech Vlaanderen zullen  worden opgericht. De cleantech-sector beperkt zich evenwel niet tot cleantech-bedrijven. Om een overgang of ‘transitie’ te kunnen maken naar een klimaatneutrale provincie Vlaams-Brabant is samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven,  overheid én civiele samenleving noodzakelijk.

Dr. Peter Tom Jones wordt door de Groene kandidaten voor de provincieraad in het district Leuven in de bloemetjes gezet voor zijn inzet voor het klimaat. Hij ontvangt een ‘klaproos voor de vrede’ naar een ontwerp van de in 2008 overleden kunstenares Anita Huybens.

Samen met mijn collega Luc Robijns (2de kandidaat op de lijst voor de provincieraad in het district Leuven) wil ik nogmaals onderlijnen dat, nu Leuven de ambitie heeft geformuleerd om klimaatneutraal te worden tegen 2030,  de provincie Vlaams-Brabant niet kan achterblijven. Wij willen de ontwikkeling van provinciale antennes rond cleantech dan ook  steunen. De kennisontwikkeling in onze regio moet worden gestimuleerd opdat bedrijven met deze kennis aan de slag kunnen en ze jobs kunnen creëren. De provincie moet innovatie aanmoedigen en samenwerking met de civiele samenleving in de transitie naar een duurzame economie regisseren.

Het is voor ons ook duidelijk dat oplossingen voor het klimaatvraagstuk niet zullen komen van grote internationale akkoorden, maar dat ze moeten groeien aan de basis. De provincie Limburg heeft al in 2008 het goede voorbeeld gegeven door ‘klimaatneutraliteit’ als doel te stellen.  Wij roepen de provincie Vlaams-Brabant op om het voorbeeld van Limburg te volgen. De gemeenten in Vlaams-Brabant kunnen het  zogenaamde ‘burgemeestersconvenant’ ondertekenen. Daarmee engageren ze zich om de uitstoot van broeikasgassen met 20% te reduceren tegen 2020.

WordPress.com.

Omhoog ↑