Zoeken

Tie Roefs blogt

Categorie

Sustainable Development Goals

Pleidooi voor een leerlijn klimaat!

Mijn zoon is weer vertrokken om te gaan manifesteren. Zijn vrienden en hij willen zich engageren voor de samenleving, voor het klimaat, voor hun toekomst. Voor scholen is het volgens mij een uitgelezen moment om met leerlingen rond klimaat aan de slag te gaan. Ik denk ook dat we de algemene kennis over klimaat dringend moeten bijspijkeren. Niet alleen om weerwoord te bieden aan mensen die, zoals Hieke Huistra afgelopen maandag in Trouw schreef, ‘misbruik maken van twijfel -het fundament van de wetenschap- om het klimaatprobleem te ontkennen’. Maar ook om tot oplossingen te komen. Een goed inzicht brengt nog altijd de beste antwoorden naar boven.

Onder meer Pieter Boussemaere, docent geschiedenis en klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge, pleitte in het verleden al voor een vak klimaat. Ik ben het met hem eens, of toch min of meer. We moeten in ieder geval vermijden dat we de kennisverwerving over klimaat in het secundair onderwijs alleen overlaten aan ‘Milieuzorg op School’ (MOS). Met alle welgemeende respect voor dit en soortgelijke projecten, maar de klimaatproblematiek gaan we niet oplossen door het onderwerp in de rand van de goede bedoelingen te blijven beschouwen. In oorzaak gaat het klimaatverhaal over bikkelharde sectoren. Het gaat over onze energieconsumptie en ons mobiliteitsgedrag, in antwoord hebben we er alle belang bij dat we fundamenteel ingrijpen op onze ruimtelijke ordening en dat we onze natuur veerkrachtiger maken.

Als een apart vak klimaat niet haalbaar is, dan hebben we in het secundair onderwijs baat bij een vakoverschrijdende leerlijn klimaat. Zo’n leerlijn wordt over verschillende jaren door verschillende vakken ingevuld. Zo brengt de klimaatuitdaging ons ook bij ethische vragen als ‘hoe ver we kunnen gaan in het uitputten van onze aarde?’ Wanneer leerlingen in de les aardrijkskunde de fysische gevolgen van de klimaatverandering bespreken, zouden ze zich in de les godsdienst of moraalwetenschappen best over dit soort vragen kunnen ontfermen. ‘Er is geen planeet B’, scanderen onze kinderen vandaag. Waarom laten we hen dan in de les economie, naast Adam Smith, niet ook systematisch kennis maken met het economisch donutmodel van Kate Raworth? En is het niet nodig dat leerlingen in de les geschiedenis of PAV vernemen dat de gevolgen van de klimaatverandering nu al groter zijn voor hen die er het minst verantwoordelijk voor zijn? Of dat we er de vraag behandelen wat we gaan doen met de miljoenen klimaatvluchtelingen die we tegen 2050 verwachten? Doorgaan met het lezen van “Pleidooi voor een leerlijn klimaat!”

Vlaams-Brabant denkt globaal en handelt lokaal

Momenteel buigen delegaties uit de hele wereld zich over de vraag hoe we de CO2-uitstoot nog verder kunnen terugdringen. Twee jaar na de grote klimaatconferentie in Parijs komen ze in Bonn samen voor de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties. De beslissingen op de klimaatconferentie worden in consensus genomen. Als alle beslissingen in consensus worden genomen, dan rijst de vraag welke kant de Amerikanen zullen opkijken?

President Trump verklaarde immers eerder – tot ontsteltenis van velen – de wereldwijde ambities voor een klimaatneutrale wereld niet te zullen delen. In ‘Op eigen kracht’ legt Mathias Bienstman uit hoe het zo ver kon komen. Hoe kan het dat een land als de Verenigde Staten vandaag aan de zijlijn van de klimaatuitdaging staat? Dat is op z’n zachtst gezegd toch wel opmerkelijk te noemen.

9789089317568 Doorgaan met het lezen van “Vlaams-Brabant denkt globaal en handelt lokaal”

Vlaams-Brabant vol van Afrika Filmfestival!

Op 21 april 2017 ging de 22ste editie van Afrika Filmfestival (AFF) van start. Dit jaar opende het festival met de film ‘Bienvenue à Marly-Gomont’. Met meer dan 700 toeschouwers waren alle zitjes gevuld. Het was een voltreffer.

Ook dit jaar heeft Afrika Filmfestival een programma om je vingers van af te likken. Maar het festival gaat natuurlijk over meer dan film. De films van het AFF verbinden mensen. Ze nodigen uit om de ander in al zijn menselijkheid te leren kennen. AFF bouwt bruggen in een provincie waar mensen met verschillende culturele achtergronden een thuis hebben.

Ter gelegenheid van de opening van het AFF stelden we ook Jenga Maarifa aan het grotere publiek voor. Met dit project verzekert de provincie de opleiding van medisch-technisch personeel voor enkele Congolese ziekenhuizen.

Op dinsdag 24 april vertoonden we de film ‘BUGS’. In deze documentaire wordt op zoek gegaan naar de mogelijkheden van insecten op het menu. Daarbij worden vragen rond het verantwoord karakter van grootschalige productie niet uit de weg gegaan. BUGS
kadert perfect binnen het andere grotere provinciale Noord-Zuid-initiatief ‘Gezocht: voedsel voor de toekomst’, een co-creatief project van Vlaams-Brabant in samenwerking met Vredeseilanden, Colruyt en KULeuven.

IMG_2037

Doorgaan met het lezen van “Vlaams-Brabant vol van Afrika Filmfestival!”

Gaan Vlaams-Brabantse gemeenten voor de realisatie van universele doelstellingen?

27313174266_560037ebae_o Er zijn best van die dagen dat ik me afvraag waar ik mee bezig ben? Of beter: waar datgene waar ik dag-in-dag-uit aan werk tenslotte allemaal toe bijdraagt? Doorgaan met het lezen van “Gaan Vlaams-Brabantse gemeenten voor de realisatie van universele doelstellingen?”

‘The future we want’…

De provincie Vlaams-Brabant gelooft in het belang van ‘Noord-Zuid’-samenwerking. We realiseren ons dat 2015 een heel belangrijk jaar is voor de internationale samenwerking. Doorgaan met het lezen van “‘The future we want’…”

WordPress.com.

Omhoog ↑