Zo stilaan realiseren de Vlaams-Brabanders zich dat ze op 14 oktober 2018 ook zullen moeten gaan stemmen voor de samenstelling van een nieuwe provincieraad. De provincies bestaan immers nog wel degelijk. De provincies zijn het oudste bestuursniveau in België. Ze ontstonden toen Franse revolutionairen in 1795 de Nederlanden opdeelden in departementen. Ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) werden de departementen provincies. In 1831 bevestigde de Belgische Grondwet het bestaan van de provincies. Tot de staatshervorming in 1970 waren de provincies het enige bestuursniveau tussen de federale overheid enerzijds en de gemeenten anderzijds.

Van alle Belgische provincies is Vlaams-Brabant de jongste, ontstaan in 1995 uit de splitsing van Brabant in Brussel, Waals-Brabant en Vlaams-Brabant. Tegelijk is de provincie Vlaams-Brabant zeer oud, als erfgenaam van het hertogdom Brabant. De Brabantse hertogen gebruikten het beeld van de leeuw in hun wapenschild als symbool voor moed en kracht. Er is dus wel degelijk ook een Leeuw van Brabant. De kleuren van de Belgische vlag zijn trouwens gebaseerd op de kleuren van het wapenschild van de hertogen van Brabant. Hertog van Brabant is nog steeds een titel in de koninklijke familie. De naam Brabant is een afgeleide van braecbant. Dit is een samenstelling van braec, wat “broek” of “drassig land” betekent, en bant, wat “streek” betekent.

 

 

 

 

 

Het hertogdom Brabant vormde vele eeuwen het hart van de Nederlanden en kende zeer welvarende tijden. Terwijl het grootste deel van Europa nog agrarisch was, bloeide Leuven, één van de belangrijke steden in het hertogdom, door handel en nijverheid. Rond 1300 woonden er al 20.000 mensen in de stad. Deze hoogdagen vertaalden zich in de Brabantse gotiek. Het stadhuis van Leuven is daar een mooi voorbeeld van. In dezelfde periode, op 27 september 1312, kreeg het hertogdom Brabant ook een charter dat we best een grondwet zouden kunnen noemen. Het Charter van Cortenbergh legde de bijeenkomst van de Raad van Cortenbergh, een soort parlement, vast. Tot 1375 kwam dit controleorgaan regelmatig bijeen in wat we vandaag nog altijd kennen als de Abdij van Kortenberg.

Door de eeuwen heen werd het hertogdom Brabant opnieuw kleiner. In 1795 werd het opgesplitst in het Département des Deux-Nèthes en het Département de la Dyle. Dat laatste departement werd in de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) de provincie Zuid-Brabant en later, na de Belgische onafhankelijkheid in 1831, de provincie Brabant.

De provincieraad van Brabant vergaderde voor het eerst op 6 oktober 1836. De provincieraad van Vlaams-Brabant vergadert tegenwoordig in Leuven, sinds 1 januari 1995 de hoofdplaats van Vlaams-Brabant. Ook het provinciehuis staat in Leuven. De provincieraad bestaat vandaag nog uit 72 provincieraadsleden. Op 14 oktober 2018 zullen we nog maar 36 provincieraadsleden kiezen, 20 in het arrondissement Halle-Vilvoorde en 16 in het arrondissement Leuven.

Met een oppervlakte van 2.106 km2 is Vlaams-Brabant de kleinste Vlaamse provincie. Op 1 januari 2018 waren er 1.137.798 inwoners. In het arrondissement Halle-Vilvoorde wonen 631. 805 mensen, in het arrondissement Leuven 505.993. De provincie Vlaams-Brabant telt 65 gemeenten, 35 in Halle-Vilvoorde en 30 in Leuven. Het aantal inwoners zal de komende jaren nog toenemen. Een trend die we trouwens in heel Vlaanderen zien. Gemeenten in de Rand rond Brussel zullen het sterkst in aantal toenemen. Al naargelang de bron zien we een stijging van 10 tot 25 % tegen 2035.

De belangrijkste waterlopen in Vlaams-Brabant zijn de Dijle, de Zenne en de Demer. Vlaams-Brabant heeft een dicht netwerk van autosnelwegen. Met 83 km per 1.000 km2 is dat meer dan 64 km per 1.000 km² voor Vlaanderen en 72 km per 1.000 km² voor Brussel. De provincie Vlaams-Brabant is ook heel welvarend. In 2015 bedroeg het gemiddelde jaarinkomen per inwoner 20.805 euro. Dat is het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle Belgische provincies. In Vlaams-Brabant leven slechts 3,7 op 1.000 inwoners van een leefloon terwijl het gemiddelde in Vlaanderen 5,1 op 1.000 bedraagt.

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant werkt onder meer met financiële middelen van de inwoners van Vlaams-Brabant. In 2018 bedraagt het budget waarmee de provincie Vlaams-Brabant zal werken op net geen 210 miljoen euro. Bijna 42 % van deze middelen is afkomstig van de opcentiemen die we als inwoner van Vlaams-Brabant betalen op de onroerende voorheffing. Slechts 1 % komt van directe belastingen. Anders dan de inwoners van de andere Vlaamse provincies betalen de Vlaams-Brabanders geen provinciale belastingen via hun personenbelastingen.

Het bestuur dat na 14 oktober 2018 aan zet komt, zal beslissen hoe de financiële middelen van de provincie Vlaams-Brabant in de toekomst zullen besteed worden. Als het van ons afhangt, zal dat zeker zijn om van Vlaams-Brabant een plek te maken waar kinderen zuivere lucht ademen, waar riviervalleien de gevolgen van de klimaatopwarming zoals overstromingen bufferen, waar mensen en diensten zich vlot verplaatsen, waar er ruimte is om te ondernemen en plaats is voor iedereen om goed en lang te leven.

Meer lezen? Bestel mijn boekje ‘Voor de kinderen van mijn kinderen. 20 groene doelen voor Vlaams-Braban’t via 20groenedoelen@gmail.com of koop je exemplaar in de Standaard Boekhandel in Leuven of in Overijse . In andere Standaard Boekhandels kan je het boek bestellen. Het boek kost 10 euro (excl. verzendingskosten).

#20groenedoelen

Advertentie