De Getevallei en de Groene vallei zijn heerlijke natuurgebieden in onze dichtbevolkte en dichtbebouwde provincie. De Groene vallei is een groene, open ruimte in de verstedelijkte driehoek tussen Leuven, Brussel en Mechelen. Voor de Getevallei, in het zuiden van het Hageland, hebben we een aanvraag tot erkenning als natuurreservaat ingediend bij minister Schauvliege. Als gedeputeerde voor leefmilieu heb ik de afgelopen legislatuur 2012-2018 in het bijzonder ingezet op deze natuurgebieden. Door de veerkracht van deze valleien te herstellen, kunnen onze rivieren immers overstromen in natuurlijke overstromingsgebieden en niet op plekken waar mensen wonen.Om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme regens, op te vangen, is het van groot belang dat we investeren in zulke natuurlijke waterhuishouding. 

34258619_10216415158993576_3807030063094824960_oDe investeringen in het herstel van onze natuur gingen de afgelopen zes jaren nog verder. Elk jaar hebben we 250.000 euro uitgetrokken voor de aankoop van kleinere natuurgebieden. Zo verwierven we in 2017 nog 100 hectare extra natuur. Natuur die tegen een stootje kan en tegelijkertijd een nuttige functie heeft. Deze zogenaamde robuuste natuur kan ons ecosysteem-diensten leveren. Ze kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat we beter gewapend zijn tegen wateroverlast, wat voor vele bewoners van onze provincie een bittere noodzaak is geworden.

IMG_8796

IMG_8808

IMG_8794 - kopie

 

 

 

 

Om ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen, hebben we de laatste jaren ook resoluut de kaart getrokken van de vergroening van het verstedelijkte landschap. Samen met bedrijven, scholen, jeugdverenigingen, zorginstellingen en gemeenten zijn we aan de slag gegaan om hun terreinen te vergroenen. Ook de particuliere tuinen zijn we niet vergeten. Als je bedenkt dat 8% tot 9% van Vlaanderen uit tuin bestaat, dan versta je dat al die tuinen samen enorm veel goeds kunnen betekenen voor de mens en zijn leefomgeving.

Als het gaat over het vergroenen van het verstedelijkt landschap, dan spreek ik altijd over een dubbele win-win of viermaal winst. Ten eerste helpt zelfs het kleinste stukje groen ons om de klimaatverandering tegen te gaan. De natuur neemt broeikasgassen op en zorgt er mee voor dat de klimaatverandering niet erger wordt. Daarnaast verkleint elk plekje dat niet gebetonneerd is, de kans op overstromingen. De gevolgen van de klimaatverandering worden dus ook gebufferd. Ten derde komt meer groen de biodiversiteit ten goede. Als we in de toekomst ook in de stad de vogeltjes nog willen horen fluiten in de lente, moeten we ervoor zorgen dat er insecten zijn. Vermits die insecten maar leven maar bij de gratie van de planten die ze kunnen eten, moeten wij daarvoor zorgen met meer natuur. Natuur die tenslotte ook bevorderlijk is voor onze eigen gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Studies tonen bijvoorbeeld aan dat leerlingen zich beter concentreren en werknemers beter presteren als ze in een groene omgeving werken.

Tie Roefs
Grote Muggenorchis Groene vallei

De afgelopen jaren hebben we zoveel mogelijk kleine groene oases gecreëerd waarbij we zoveel mogelijk winsten tegelijk boekten. Zo realiseerden we samen met het gemeentebestuur een biodiverse sterrenweide voor doodgeboren kindjes naast de begraafplaats in Steenokkerzeel. In samenwerking met Natuurpunt en kinepraktijk ‘De Wiebeltjes’ realiseerden we dan weer een rolstoeltoegankelijk vlonderpad en voorzagen we infoborden in braille langs de Antitankgracht in Haacht. Voor de groene speelplaatsen hebben we een aparte subsidielijn ‘Natuur op School’. De subsidies voor scholen die hun speelplaatsten willen vergroenen, werden verhoogd van 5.000 naar 10.000 euro per project. In april 2018 verdeelden we zo nog 61.000 euro over elf Vlaams-Brabantse scholen.

Om ons beleid op vlak van natuur te onderbouwen, maakten we ook middelen vrij voor actiegerichte natuurstudie. Zo hebben we in 2017 bijvoorbeeld een inventarisatie gedaan van vleermuizen in valleien. Daaruit bleek dat de vleermuizen soms kilometers ver gaan jagen op insecten, maar dat ze altijd de donkerste corridors gebruiken. Dat levert nieuwe inzichten op. Zo kan je dus gerust een autosnelweg onderkokeren met een supersmalle tunnel van wel 40 of 50 meter lang. Geen enkel probleem! Die dieren vliegen daar als acrobaten doorheen. Maar je moet absoluut vermijden dat de ingang onder een lantaarnpaal ligt, want dan blijven ze weg.

Die natuurstudie brengt mij naar natuureducatie. In de hele provinciale natuurwerking is het educatieve luik voor mij bijzonder belangrijk. Als we subsidies geven aan scholen om van hun grijze speelplaats een groene oase te maken, dan hopen we uiteraard dat leerkrachten ook in hun lessen met de leerlingen rond natuur aan de slag te gaan. Ook in één van onze steunpunten voor Natuur- en MilieuEducatie (NME) is iedereen die meer wil weten over natuur, bijzonder welkom. Er zijn NME-steunpunten in de drie provinciale domeinen van Vlaams-Brabant, maar ook bij partnerorganisaties zoals het Bosmuseum in Groenendaal of de Paddenbroek in Gooik. In 2017 bedroeg het aantal deelnemers aan natuur- en milieueducatie bijna 5.000!

In het verlengde van de werking rond ‘Natuur op School’ en de NME-steunpunten ligt hetP1080268 project Educatief Natuurbeheer. Na een les in de klas trekken de leerlingen samen met Natuurpunt naar een natuurgebied om er te leren en te werken. Vorig jaar lauwerden we zo nog de 100.000e deelnemer aan Educatief Natuurbeheer. Onder het educatieve luik valt voor mij tenslotte ook het bezoekerscentrum van de Groene vallei. Dat bezoekscentrum ligt aan de ingang van het natuurgebied en ontvangt inmiddels een grote diversiteit aan mensen. Soms gaan er tentoonstellingen door, dan weer vindt er een teambuilding plaats. Zelfs bedrijven als Johnson en Johnson hielden er al halt. Je kan er terecht voor een hapje en een tapje of om er te leren over de Groene vallei zelf.

In heel ons natuur- en biodiversiteitsbeleid van de laatste jaren was samenwerking van cruciaal belang. Het is dankzij de bundeling van krachten dat zaken die in eerste instantie onmogelijk bleken, toch mogelijk werden. Daarover was iedereen het eens op de Walk For Nature afgelopen zondag. Om echt vooruit te gaan, moet je samen spannen. Zoals een Keniaans gezegde zegt: ‘gebundelde takken kan je niet breken’. Samen met Natuurpunt en de Regionale Landschappen van Vlaams-Brabant, maar ook met bedrijven, scholen en zorginstellingen hebben we de voorbije jaren een eerste mooie steen gelegd voor een groene robuuste toekomst voor Vlaams-Brabant. Als het aan ons ligt, komen daar nog vele jaren bij.