Mijn kinderen kennen het natuurgebied De Koeheide in Bertem heel goed. Dat is de verdienste van meester Eddy Macquoy van Freinetschool De Appeltuin. Meermaals per jaar trok Eddy met de kinderen naar De Koeheide om er te spelen, te werken en te leren. Net zoals de leraren van De Zevensprong trouwens. Zij trekken enkele keren per jaar naar De Doode Bemde in Oud-Heverlee. Dat doen ze onder leiding van Gerd Van Thienen. Gerd is verantwoordelijk voor Educatief Natuurbeheer dat de provincie Vlaams-Brabant samen met Natuurpunt realiseert.

Als provinciebestuur geloven we in de kracht van ervaringsgericht leren. Elk jaar kent Vlaams-Brabant daarom ongeveer 100.000 euro projectsubsidie toe aan Natuurpunt voor Educatief Natuurbeheer. Daarmee gaan scholieren dan bijvoorbeeld samen hooien, hout dragen, bomen en struiken planten. Tegelijkertijd leren ze over de dieren die leven in de natuurgebieden. Kinderen worden zo vanaf jonge leeftijd fysiek en emotioneel betrokken bij de natuur.

Het project Educatief Natuurbeheer Vlaams-Brabant richt zich vooral op leerlingen uit het basisonderwijs, met focus op de derde graad. Maar er nemen ook scholen uit het secundair onderwijs, volwassenenorganisaties en jeugdverenigingen deel aan het project. Al méér dan 100.000 mensen namen deel aan een activiteit van Educatief Natuurbeheer. Dit vierden we samen met het 4de, 5de en 6de leerjaar van de vrije basisschool ‘t Schooltje van Oppem op 28 maart 2017. Tijdens het hooien in het Land van Oppem bliezen we kaarsjes uit en genoten we van een lekker stukje cake. We zetten Roos Verschuren in de bloemetjes als symbolische 100.000ste deelnemer!

Scholen die tien jaar lang meedoen, worden peter van hun natuurgebied. Twee Leuvense scholen, vrije basisschool Bleydenberg en freinetschool De Zevensprong, werden zo in 2018 peter van respectievelijk Wijgmaalbroek en de Doode Bemde. Een pientere leerling van De Zevensprong merkte trouwens op dat we in de toekomst beter van ‘meters en peters’ zouden spreken ‘omdat ook meisjes zich betrokken voelen’!

Klassen die met Educatief Natuurbeheer Vlaams-Brabant in zee gaan, krijgen eerst les in klasverband. Daarna gaan ze op stap naar een natuurreservaat of provinciaal recreatiedomein om te gaan werken in de natuur. Tot slot gaan de klassen op onderzoek in de natuur. Het totaal aantal deelnemers steeg in het schooljaar 2016-2017 licht van 7.001 naar 7.123. Die stonden samen in voor 14.629 uren natuurbeheer, eveneens een lichte stijging tegenover 14.546 uren in het schooljaar ervoor. Nadien ontvangen de kinderen een diploma. Hun verwezenlijkingen worden vereeuwigd op de Facebookpagina Educatief Natuurbeheer Vlaams-Brabant.

Het project Educatief Natuurbeheer Vlaams-Brabant is verweven met andere provinciale projecten: de campagne over de koesterburen, de campagne Leve de tuin en de subsidie Natuur Op School. Dat maakt het project nog krachtiger. Zo bouwden sommige scholen na hun bezoek aan het natuurgebied een insectenhotel op de speelplaats. Scholen die ‘De Groene Vlag’ behalen rond educatief natuurbeheer, rijven doorgaans ook het label van Milieuzorg Op School (MOS) binnen.

Door zelf actief in de natuur te werken, gaan scholieren de natuur beter leren kennen. Deze leuke ervaringen zorgen ervoor dat ze de natuur meer appreciëren. Ook later zullen ze er zorg voor dragen. Dat getuigen de leerlingen zelf. Mooi!