Bij Femma ontmoeten vrouwen elkaar. Femma is een organisatie van én voor vrouwen. De opvolger van de vroegere Christelijke Arbeidersvrouwen komt op voor vrouwenrechten, empowert vrouwen en laat hen zien dat de wereld aan hun voeten ligt: “het is aan u!”. Ik had een gesprek met directeur Eva Brumagne naar aanleiding van haar boekvoorstelling ‘Opgeruimd Leven’ in het provinciehuis.

Je gaf onlangs in het provinciehuis een lezing over je pas verschenen boek ‘Opgeruimd Leven’. In je boek zet je mannen en vrouwen op weg om tijd en balans in het leven te vinden. Wat is de link tussen Femma en je boek?

Zowel mannen als vrouwen hebben last van ‘tijdsgebrek’. Het is een maatschappelijk probleem. We zijn van een kostwinnersmodel naar een tweeverdienersmodel geëvolueerd. Hierdoor worden er in een gezin meer uren betaald werk verricht. Dat heeft een grote impact op ieders leven, maar zeker op dat van vrouwen. Zij besteden immers gemiddeld nog steeds meer tijd aan het huishouden. Het maatschappelijk debat over de combinatie van werk en gezin voeren we bij Femma. In mijn boek zoek ik hoe je als individu aan het probleem van ‘druk druk druk’ kan sleutelen.

Is het van de pot gerukt als we stellen dat het drukke leven dat we leiden ook invloed heeft op het klimaat?

Neen, hoor, dat lijkt me niet overdreven. Het drukke leven dat wij leiden, is er een met een zeer grote ecologische impact. We hebben weinig vrije tijd, kopen ‘kant-en-klare’ voeding en gaan ook ‘snel snel’ met het vliegtuig op vakantie.

Bij Femma vinden we duurzaamheid heel belangrijk. We gebruiken het als leidraad bij het organiseren van reizen en stellen duurzaam ondernemen voorop. Ons algemeen secretariaat is gevestigd in een zeer modern en duurzaam gebouw en we zetten in op duurzame mobiliteit. We bieden zelf alleen maar vegetarische maaltijden aan.

Om het klimaatprobleem aan te pakken, moeten volgens mij vrouwen van overal ter wereld mee aan tafel zitten. Dingen veranderen pas als er draagvlak voor is.

 

Femma is een vrouwenrechtenorganisatie. Niet zelden wordt de relevantie van vrouwenrechtenorganisaties in België in twijfel getrokken.

Dat klopt, maar het is onterecht. Bij Femma streven we naar gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. En dat is nog steeds nodig in België. Denk maar aan de werkcontext. Vrouwen dezelfde of vergelijkbare functies als mannen verdienen nog steeds minder. Vrouwen hebben het ook nog steeds moeilijker om door te stoten naar hogere functies. Ze werken ook meer deeltijds, wat een lager pensioen oplevert. Ze zijn gemiddeld meer werkzaam in zogenaamd ‘zachte’ sectoren waar lagere lonen gangbaar zijn. Een nog ander voorbeeld: slechts 6% van alle burgemeesters is een vrouw. Wettelijk zijn vrouwen en mannen dus gelijk, maar de praktijk geeft nog steeds een ander beeld.

Hoe verklaar je dat al deze verschillen nog steeds bestaan?

Daar zijn heel wat redenen voor. Om op het voorbeeld van de arbeidsmarkt wat dieper in te gaan: van vrouwen wordt bijvoorbeeld nog steeds verwacht dat vooral zij voor de kinderen zorgen. Daar komt nog bij dat ze een groter deel van het huishoudelijk werk voor hun rekening nemen. Als hun job minder goed betaalt dan die van hun partner, dan ligt het bijna voor de hand dat zij voor een deeltijdse baan kiezen. Dit maakt hen kwetsbaarder wanneer ze op pensioen gaan of scheiden.

Misschien nog belangrijker dan verklaren, hoe doe je daar iets aan?

Door op te komen voor vrouwenrechten en vrouwen te empoweren. Dat is wat we met Femma doen. Het is uiteraard belangrijk om mannen hierbij te betrekken. Daarom kiezen we er bij Femma bewust voor om een aantal mannen in onze Raad van Bestuur op te nemen.

De provincie voerde de voorbije jaren een kansenbeleid en zette sterk in op gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Door de hervorming van de provincies zal de provincie vanaf volgend jaar geen gelijke kansenbeleid meer voeren. Hoe kijk je terug op het provinciaal gelijke kansenbeleid?

We hebben altijd steun gekregen van de provincie. We hebben ook altijd heel goed samengewerkt. De contacten waren aangenaam en tastbaar. Zo werkten we recent nog mee aan het Vlaams-Brabantse klimaatproject Simplify Life. Getrokken door het Netwerk Bewust Verbruiken zet dit project de voordelen en geneugten van een eenvoudiger leven in kijker. Minder is meer.

De betrokkenheid van vrouwenrechtenorganisaties binnen onze klimaatwerking is een grote meerwaarde. Welke rol kunnen we als provincie in de toekomst nog spelen voor vrouwenrechtenorganisaties?

Ik zie de provincie vooral waardengedreven te werk gaan en een inspirerende rol spelen voor organisaties als Femma. Via haar netwerk kan de provincie een medium zijn langs waar goede praktijken verder gedeeld worden. Onlangs lichtte ik bijvoorbeeld ons project ‘De Makerij’ toe, waarmee we binnenkort in Leuven starten. Jullie gaven heel wat tips om hier een duurzaam verhaal van te maken en brachten ons in contact met inspirerende ondernemingen. Dat geeft meerwaarde.

Naast de klimaatverandering komt er nog een andere immense uitdaging op ons afgestevend, die van de digitale transformatie. Hoe staat Femma daartegenover?

Ik voel helemaal geen weerstand tegenover het digitale en technische. Ik vind de digitale revolutie fantastisch. Ze biedt enorm veel kansen om verbindingen te leggen tussen mensen. Er zijn natuurlijk ook uitdagingen aan verbonden. We moeten ervoor zorgen dat iedereen mee kan. Dat zal wat tijd vragen, maar ik ben heel positief gestemd. Ik zie bij Femma heel wat digitaal vaardige vrouwen. Bijvoorbeeld ook mijn eigen moeder, een zeventiger intussen, is helemaal mee en fervent gebruiker van Facebook, Instagram en Pinterest.

Bedankt voor dit gesprek, Eva!

Meer over Femma op www.femma.be. Op haar blog gaat Eva op zoek naar datgene waar het echt om gaat.