Op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo vind je sinds dit jaar de nieuwe vestiging van Wigwam, een kinderopvang met ’net dat tikkeltje meer’. Wigwam is een inclusieve kinderopvang, maar ook kinderen en ouders met specifieke zorgbehoeften kunnen er terecht. In het nieuwe gebouw van Wigwam is veel oog voor ecologie. Die aandacht voor duurzaamheid komt ook terug in de dagelijkse werking. Met het door de provincie gesteunde project ‘Duurzaam duurt het langst’ sensibiliseert Wigwam ouders en kinderen over thema’s als klimaat en duurzaamheid. Ik ging een kijkje nemen bij Wigwam en had een gesprek met Rita Pues, coördinatrice van Wigwam en Tom Possemiers, coördinator van het project ‘Duurzaam duurt het langst’.

8_preview.jpeg

Rita, wat doet Wigwam precies?

Rita: Wigwam werd in 1995 opgericht als kansarmoedeproject voor de opvang van 14 kinderen. In september 2003 hebben we de vzw Wigwam opgericht. Een jaar later kregen we een erkenning van Kind en Gezin als kinderdagverblijf voor 23 plaatsen. Sinds september 2011 heeft Wigwam een erkenning voor 33 plaatsen. Omdat niet alle kinderen voltijds naar de opvang komen, bereiken we op jaarbasis gemiddeld zestig à zeventig kinderen.

Wigwam wil als sociaal project meer zijn dan alleen een kinderdagverblijf. Naast kinderopvang bieden we ook extra ontwikkelingsstimulering en zorg. Ook de ouders van de kinderen kunnen bij ons terecht voor ontmoetingsmomenten, activiteiten en vormingen. De meeste gezinnen die we bereiken zijn maatschappelijk kwetsbare gezinnen uit de sociale woonwijk Casablanca in Leuven. We bieden inclusieve kinderopvang. Ouders met specifieke zorgbehoeften kunnen bij ons terecht: alleenstaande ouders, langdurig werklozen, allochtone en sociaal geïsoleerde gezinnen.

Armoede, sociale uitsluiting en maatschappelijke kwetsbaarheid zijn helaas nog steeds actueel . Hoe werken jullie bij Wigwam rond deze thema’s?

29_previewRita: Medewerkers van Wigwam zetten zich dagelijks in om gezinnen te ondersteunen op verschillende domeinen. Enerzijds proberen we kinderen een zo goed mogelijke start in hun ontwikkeling te bieden. Anderzijds ondersteunen we gezinnen om een plaats te vinden in de maatschappij. De preventieve gezinsondersteuning gebeurt in Wigwam via onder andere infosessies en workshops voor ouders. Zowel ouders uit onze werking en de buurt als ouders die andere sociale organisaties naar ons doorverwezen hebben, nemen hieraan deel. We vertrekken vanuit de noden en behoeften van de kinderen en hun ouders. We werken participatief en betrekken de ouders bij het bepalen en organiseren van deze activiteiten.

Hoe divers is de groep die jullie bereiken?

Tom: Aandacht voor diversiteit en respect voor diverse sociale en culturele achtergronden vormen de rode draad doorheen onze werking. We bereiken een zeer diverse groep wat betreft etnisch-culturele achtergrond, levensbeschouwelijke overtuigingen en seksuele geaardheid. Zo vangen we momenteel meerdere kinderen van holebi-koppels op. We zien deze ouders praten met moslima’s in wederzijds respect. De gedeelde zorg voor hun kinderen maakt het mogelijk om bruggen te bouwen waar dat op het eerste zicht misschien minder evident lijkt. Kleine positieve ontmoetingen maken vaak een groot verschil.

0D_preview

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant bouwen jullie het project ‘Duurzaam duurt het langst’ uit. Hiervoor kregen jullie een subsidie van 35.000 euro vanuit de klimaatwerking. Wat maakt dit project zo waardevol?

Rita: Eerst en vooral is de steun van de provincie belangrijk voor ons, zeker voor de realisatie van ons project ‘Duurzaam duurt het langst’. Verschillende vormen van ondersteuning vanuit de overheid maken écht een verschil.

Tom: Met het project ‘Duurzaam duurt het langst’ zetten we maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in onze samenleving aan tot duurzaam wonen, eten, energieverbruik en mobiliteit. Duurzaamheid moet voor ons een inclusief verhaal zijn waaraan alle groepen in de samenleving, dus ook maatschappelijk kwetsbare groepen, actief kunnen deelnemen. Vanuit de dagelijkse leefomgeving en leefwereld van onze gezinnen bieden we met dit project infosessies en vormingsmomenten aan rond thema’s als duurzaamheid, ecologie en milieu.

Interessant! Vertel me eens wat meer .

Tom: We sensibiliseren rond rationeel energiegebruik en geven praktische tips om energie te besparen. Dit gebeurt vooral via workshops. Daarnaast stimuleren we de gezinnen om gezond en duurzaam te eten. We leren over het belang van korte keten- en streekproducten, seizoensgroenten en proberen het voedselverlies te beperken. Wat mobiliteit betreft, zetten we vooral in op het het gebruik van openbaar vervoer en de fiets. We stimuleren gezinnen ook om verplaatsingen in de nabije omgeving vaker te voet te doen. Tenslotte moedigen we onze gezinnen aan om afval te sorteren, verpakkingsmateriaal te beperken en minder vlees te eten.

Rita: Twee maal per week organiseren we een weggeefmoment met tweedehandsmateriaal, ingezameld voor en door de doelgroep zelf en door sympathisanten. Deze actie willen we verder uitbouwen. Op onze nieuwe locatie aan de Diestsesteenweg in Kessel-Lo hebben we hiervoor een speciale ruimte voorzien, de ‘Wigwamwinkel’. Hierdoor hebben we een echte weggeefwinkel kunnen uitbouwen. Ons nieuw gebouw is bovendien een voorbeeld van energiezuinig bouwen. We vinden het belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven.

18_preview

Wat hopen jullie met dit project te bereiken?

Tom: We willen vooral werken rond sensibilisering bij mensen. Vaak kan je met een paar kleine ingrepen al een mooi resultaat bekomen. Want alle kleine beetjes helpen. We reiken realistische oplossingen aan waarmee mensen zelf aan de slag kunnen gaan.

Hebben jullie nog tips voor het beleid?

Rita: Het is onze taak als sociale organisatie om het beleid kritisch te evalueren. Denken we bijvoorbeeld aan de hervorming van het decreet rond kinderopvang. Bijsturing was nodig, maar de goede zaken moeten absoluut behouden blijven. Het feit dat kinderopvanginitiatieven uit trap 3 (dit zijn kinderdagverblijven die voorrang verlenen aan kinderen uit een kwetsbare doelgroep) zelf konden bepalen wie een sociaal tarief kreeg, was een van de goede aspecten. Dit is nu veranderd en zorgt voor extra belasting van onze medewerkers. Beleid moet ondersteunend werken en zo weinig mogelijk extra belasting met zich meebrengen. Tot slot vragen we dat beleidsmakers (lokaal, provinciaal, gemeenschappelijk of federaal) zeker rekening houden met deze kwetsbare doelgroep bij het maken en implementeren van nieuwe regelgeving.

Rita en Tom, bedankt voor dit interview.

Met dank aan Jo Fobelets

Advertentie