Afgelopen weekend kon je niet naast de campagne van 11.11.11. kijken. Overal zag je mensen zich warm lopen voor de jaarlijkse solidariteitscampagne. Mijn adviseur Jo Fobelets herinnerde eraan dat 11.11.11 twee jaar lang, samen met 19 andere organisaties, inzet op sociale bescherming voor iedereen in de wereld.

Met “Santé!” focust 11.11.11 meer in het bijzonder op toegankelijke en goede gezondheidszorg in het Zuiden. Toegankelijke en kwaliteitsvolle  gezondheidszorg is verre van gegarandeerd voor iedereen in de wereld. Volgens 11.11.11 ervaren zeker 1,3 miljard mensen in de wereld slechte tot geen toegang tot goede en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

De komende dagen en weken zullen nog veel geëngageerde vrijwilligers de straat op gaan. Tal van activiteiten zullen doorgaan om “Santé” onder de aandacht te brengen en geld in te zamelen voor concrete projecten rond dit thema.

In de provincie Vlaams-Brabant zetten we ook in op ontwikkelingsgebonden samenwerking. We maken het onderscheid tussen enkele grotere projecten waarvan de provincie zelf de regisseur is, projecten van NGO’s en 4de pijlers en, tenslotte, uitwisselingsprojecten.

sante_600x300_bis2

Meerdere van onze projecten dragen op een concrete en innovatieve manier bij aan de doelstelling van ‘gezondheid voor iedereen’.

Begin oktober stelden we het provinciale project ‘Jenga Maarifa’ voor aan het grote publiek. ‘Jenga Maarifa’ is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant en 34 ziekenhuizen in  Zuid-Kivu (Democratische Republiek Congo) en de NGO Artsen Zonder Vakantie. Samen investeren we in een opleidingscyclus voor ziekenhuistechnici. We bouwen aan een pool van technici die voortdurend het in Zuid-Kivu aanwezige medische materiaal kunnen hanteren en herstellen.

blog

Tegelijk werken de medische sector (ziekenhuizen, ngo’s, maar bijvoorbeeld ook bedrijven) uit Vlaams-Brabant en uit Zuid-Kivu samen een Golden Standard voor medische apparatuur uit. Deze Golden Standard, product van Noord en Zuid, moet ziekenhuizen helpen om te beslissen of materiaal geschikt is om te verzenden of te ontvangen. Dr. Mukwege, gerenommeerde gynaecoloog en mensenrechtenactivist, omschrijft het project als enorm belangrijk.

img_5351Met de expositie ‘De duisternis voorbij’  brengt de niet gouvernementele organisatie (NGO) ‘Licht voor de wereld’ het werk van de oogarts Richard Hardi dan weer onder de aandacht. Vanuit Mbuji Mayi (Democratische Republiek Congo) bestrijdt dokter Hardi (kinder)blindheid in een gebied met niet minder dan 11 miljoen inwoners! Jaarlijks organiseert hij meer dan 17.000 consultaties en voert hij 1.500 operaties uit.

dsc_0055De tentoonstelling ‘De duisternis voorbij’ vertelt het verhaal van Dr. Hardi. Ze volgt de veldmissies van de oftalmoloog en toont het lot van de patiënten voor en na behandeling. De tentoonstelling is een aangrijpende en hoopvolle getuigenis van fotografen Dieter Teleman en Andras Hajdu. Ze loopt nog tot 15 januari 2017 in het Heilig Hart ziekenhuis van Leuven. Dankzij audiodescripties is de tentoonstelling ook toegankelijk voor blinde en slechtziende personen.

img_9697In 2016 werkt de provincie Vlaams-Brabant samen met verschillende Vlaams-Brabantse NGO’s en 4de pijlers. Net als de NGO ‘Licht voor de Wereld’ ontving de 4de pijler ‘Stichting Hubi&Vinciane’ een projectsubsidie van 20.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant. Met haar stichting is Pascale Van Assche vastbesloten om het werk van haar zus Vinciane en aanstaande schoonbroer Hubi verder te zetten. Zij kwamen beiden om in een vliegtuigongeluk. In Benin investeert de ‘Stichting Hubi&Vinciane’ in de ontwikkeling van een kwalitatieve gezondheidszorg en in het verbeteren van de toegang tot drinkbaar water.

img_9622

img_9636

 

 

 

 

In de context van gezondheid mag het belang zuiver water en hygiëne nooit onderschat worden. Bij gebrek eraan sterven jaarlijks meer dan één miljoen mensen aan een simpele ziekte als diarree. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 5 jaar. Op zaterdag 15 oktober, ‘Werelddag Handen Wassen’, organiseerden de NGO Protos, ‘Stichting Hubi & Vinciane’ , De Watergroep en de provincie Vlaams-Brabant een ‘Handen Wassen’-actie. Handen met zeep wassen blijft immers één van de belangrijkste hygiënemaatregelen om ziektes te voorkomen. De campagne van Protos kreeg eveneens 20.000 euro van de provincie en geniet de steun van de Vlaamse journalisten Martin Heylen en Kathleen Cools.

img_9641