Afgelopen week verscheen op http://www.petities24.com de open brief ‘de leraar spreekt’ van Anneke Coessens. In haar brief laat deze collega verstaan dat ze genoeg heeft van de laagdunkende wijze waarmee sommige mensen over leraren spreken. Ze trekt van leer tegen het economisch denken over onderwijs en vraagt meer geloof voor het kunnen van de leraren.

Natuurlijk voel ik me aangesproken. Als leraar geschiedenis en PAV in het secundair onderwijs, maar ook als politica. Ik ben het helemaal eens dat leerkrachten zich meer en vaker moeten roeren. Ik had het ook niet mooier kunnen zeggen dan collega Coessens dat leraren het absoluut verdienen om gewaardeerd te worden. Ook op mijn eigen school putten leraren hun hele wezen uit om kennis over te dragen en leerlingen écht te leren leren.

Tekening van een leerling van 'Baraka Za Ibrahim' in Nairobi - Kenia.
Tekening van een leerling van ‘Baraka Za Ibrahim’ in Nairobi – Kenia.

Het klopt dan ook helemaal niet dat het gemiddelde ‘intellectuele’ niveau van de leraren laag is. Het klopt allesbehalve dat we voor het beroep gekozen hebben omdat we het elders niet waar konden maken. Het is alleen maar juist dat wie voor het onderwijs kiest omdat er veel vakantie mee gemoeid is, bedrogen uitkomt.

Dat wil niet zeggen dat er geen dingen zouden mogen veranderen in ons onderwijs.

Na zelf een vijftal jaar werkzaam te zijn geweest in de specifieke lerarenopleiding ben ik overtuigd dat de opleiding (nog) veeleisender mag worden. We moeten ook durven nadenken om binnen de lerarenopleiding zelf te differentiëren. Werken met leerlingen met een hoog abstractieniveau vergt van ‘leer-krachten’ andere vaardigheden dan werken met leerlingen met een overwegend talent voor ‘doen’. De ene leerkracht is geboren om met de ene doelgroep te werken, de andere om met de andere doelgroep in zee te gaan.

Differentiëren binnen de opleiding betekent nog niet differentiëren in de verloning. Zo heb ik het altijd heel oneerlijk gevonden dat leraren die later in hun loopbaan in het onderwijs instromen, minder verdienen dan collega’s die recht van de schoolbanken het onderwijs binnenstappen. Ik ben dan ook tegen het feit dat mensen die vorig schooljaar de overstap maakten naar het onderwijs niet van dezelfde financiële anciënniteit kunnen genieten als de collega’s die vanaf volgend schooljaar zullen ‘zij-instromen’.

Als politica hoop ik in ieder geval dat we de volgende jaren gefundeerde en coherente maatregelen kunnen nemen om leraren te versterken. Net als collega Coessens ben ik overtuigd van de kracht van leraren om de wereld te veranderen. Ik vind ook dat we veel meer ruimte moeten maken voor hun creativiteit. Ik hecht veel belang aan hun participatie. Ik hoop dan ook dat vele kritische collega’s Groen aanstaande zondag 25 mei 2014 het vertrouwen zullen geven. Ik hoop dat Groen de volgende jaren de richting van het Vlaamse onderwijs actief mee zal kunnen bepalen.