Het is eigenlijk om niet goed van te worden. De ongebreideldheid waarmee sommige Vlaamse politici er een klucht van maken. Broodheren die hun eigen mensen rollen. Mensen die zich, net als Dirk Vijnck, laten rollen. Want ze zijn bang en kwetsbaar. Ze dreigen immers ook hun werk te verliezen, terwijl de hypotheken op hun huizen even goed nog lang niet afbetaald zijn.

‘So what?’ Er is iets grondigs mis als de moraal van het verhaal verworden is tot ‘gebruik mensen als het zo best uitkomt, en zet ze op de straat als dat dan weer hetgeen is wat je aanbelangt’. Want wat volgt? Een vrij in te zetten wegwerpsticker met de boodschap ‘unerwünscht’? Een collectieve vrijgeleide om naar hartenlust te trappen tegen de vuil-zakken?

Het is hoog tijd om van koers te veranderen. Het is hoog tijd om naar de kern van de zaak te gaan. Het is tijd voor een ‘big bang’, ook in de politiek. Het is tijd om de echte problemen te benoemen, en ze aan te pakken. Het is tijd om, in eerlijke dialoog met mensen, politiek terug inhoud te geven.

Want ja, we zijn in crisis. En die crisis vraagt om een antwoord, of beter: vraagt om een veelvoud aan antwoorden. Antwoorden die we niet solo slim kunnen verzinnen. Antwoorden waarvoor we Europa nodig hebben. Een sterk Europa weliswaar, een Europa van en voor mensen. Een democratisch Europa dat de voorzitter van de Commissie pas aanduidt, nadat de burgers van Europa zich erover hebben kunnen uitspreken. Een Europa waar mensen elk jaar, op 9 mei, fier het glas op willen heffen. Omdat het van hen is, en voluit kiest voor ecologische duurzaamheid en rechtvaardigheid.

Op 7 juni trekken Bart Staes en Joke Van de Putte voor Groen! de Europese lijst: http://www.bartstaes.be en http://www.jokevandeputte.blogspot.com .