Sinds september 2014 ben ik gedeputeerde van Vlaams-Brabant voor Groen.  Ik hoop dat ik de kiezer niet heb teleurgesteld de voorbije zes jaar en vraag een verlenging van het mandaat op 14 oktober 2018. Voor de provincieraadsverkiezingen ben ik dan ook lijsttrekker in het arrondissement Leuven. Mijn plan voor Vlaams-Brabant heb ik opgevat in 20 groene doelen.

In Vlaams-Brabant verkiezen we op 14 oktober 36 provincieraadsleden: 16 in het arrondissement Leuven en 20 in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Op basis van de verkiezingsuitslag zal een nieuw provinciebestuur gevormd worden. Uiteraard hopen we met Groen dat we opnieuw deel zullen uitmaken van het bestuur van Vlaams-Brabant, maar dat hangt uiteraard van de stem van de Vlaams-Brabanders af.

In de periode 2019-2024 blijven de provincies bevoegd voor de zogenaamde grondgebonden zaken. De provincie is verantwoordelijk voor de vrijwaring van de natuur in Vlaams-Brabant en kan een klimaat- en energiebeleid voeren. Ze is bepalend voor de ruimtelijke ordening, het waterbeleid en de zachte mobiliteit van voetgangers en vooral fietsers. Ze heeft een stem in de regionale economische ontwikkeling, zorgt voor duurzaam wonen en kan de digitale transitie in Vlaams-Brabant waarmaken.

Veel van die taken zijn de ecologisten op het lijf geschreven. Ze liggen ons nauw aan het hart en we willen er heel graag op een creatieve en vernieuwende manier inhoud aan geven. In de voorbije beleidsperiode 2013-2018 hebben we de klimaatambities van Vlaams-Brabant scherpgesteld. We schreven een klimaatbeleidsplan dat de provincie over de legislaturen heen klimaatneutraal moet maken tegen 2040. Uiteraard willen we er de volgende jaren bij zijn om dat plan verder te realiseren. We denken dat Groen de beste garantie is opdat ons klimaatbeleidsplan geen dode letter wordt.

We zoeken minstens 100.000 stemmen in Vlaams-Brabant om de doelstelling van een klimaatneutrale provincie 2040 en de 19 andere doelen die ik voor de provincie formuleer, te kunnen realiseren. Dat is veel, maar de inzet is ook groot. Proper water en zuivere lucht bijvoorbeeld. Wie wil ze niet veilig stellen voor onze kinderen en kleinkinderen? Wie wil niet investeren in natuur om extreem onweer en hevige regenval op te vangen? Wat als we niet meer zouden investeren in een natuurlijk overstromingsgebied als de Doode Bemde in Oud-Heverlee? Het is zo goed als zeker dat onze provinciehoofdplaats Leuven dan vaak onder water zou staan.

De toekomst behoort toe aan onze kinderen en kleinkinderen. Ik wil haar alvast heel graag voor hen bewaren. Met Groen willen we van Vlaams-Brabant de duurzaamste van alle provincies maken. In mijn boek Voor de kinderen van mijn kinderen formuleer ik 20 groene doelen die alvast een stap in die richting zijn. Aan de hand van persoonlijke verhalen leg ik uit wat voor Vlaams-Brabant ik wil bouwen voor mijn kinderen en kleinkinderen. Wie op 14 oktober 2018 voor Groen kiest, mag er zeker van zijn dat zijn of haar stem dient om deze ambitie mee waar te maken.

Bestel Voor de kinderen van mijn kinderen. 20 groene doelen voor Vlaams-Brabant via 20groenedoelen@gmail.com of koop je exemplaar in de Standaard Boekhandel op het Rector De Somerplein in Leuven. In de Standaard Boekhandels in de rest van de provincie kan je het boek bestellen. Het boek kost 10 euro (excl. verzendingskosten).

 

 

Advertenties