Zoeken

Tie Roefs blogt

gedeputeerde en lijsttrekker voor Groen in Vlaams-Brabant

Is er een toekomst voor het ‘Toekomstfonds’?

Vanavond beslist een bijzondere Algemene Vergadering (AV) van de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE) over het lot van het zogenaamde ‘Toekomstfonds’.  Dat fonds zou éénmalig gespijsd worden met 35 miljoen euro en kan door de gemeenten uit het werkingsgebied van PBE worden aangesproken om projecten op vlak van klimaat (energie) en digitale transitie (smart city) te betalen.

Op de gemeenteraad van 24 oktober 2018 van Lubbeek haalde Theo Francken heel fel uit naar de idee van het ’Toekomstfonds’. Hij herhaalde daarbij ook verschillende keren dat  het idee voor dat ‘Toekomstfonds’ van mij en alleen van mij kwam. ‘Het ‘Toekomstfonds’ is een idee van T-i-e  R-o-e-f-s!’

De waarheid is natuurlijk anders, in ieder geval weer veel genuanceerder dan Theo Francken laat uitschijnen.

Op de digitale klimaatkaart delen Vlaams-Brabanders succesvolle projecten om CO2 te besparen.

 

Natuurlijk klopt het dat we als Groen het idee van een fonds voor een doorgedreven beleid op vlak van klimaat en digitale agenda  altijd al genegen zijn geweest. Toen we in 2015 de collega’s van de deputatie overtuigden om een energiebeleidsverklaring (EBV) te adopteren was het al onze bedoeling om een klimaatfonds op te richten. Met de besparingen die  een contract bij een nieuwe energieleverancier met zich mee zou brengen, wilden we een fonds spijzen dat zou dienen om energetische renovaties en projecten rond hernieuwbare energie te financieren. En ook in onze ’20 groene doelen voor Vlaams-Brabant’ pleiten we opnieuw voor een ‘rollend’ klimaatfonds van minstens 1,5 miljoen euro per jaar waarmee ondernemers en burgers aan de slag kunnen voor de realisatie van hernieuwbare energieconcepten.

Theo Francken heeft dus (minstens een beetje) gelijk als hij de grondidee van het ‘Toekomstfonds’ aan ons toeschrijft. Maar hij slaat de bal helemaal mis als hij stelt dat wij zouden bepaald hebben wie de beslissingen over de aanwending van de centen in het ‘Toekomstfonds’ zal nemen. Theo Francken doet alsof T-i-e  R-o-e-f-s in de PBE op de tafel heeft geklopt om ervoor te zorgen dat de provincie mee in het beheer van het fonds zou zitten. Theo Francken spreekt zelfs van een bypass die ik in hoogst eigen persoon zou hebben willen creëren om, geheel tegen de geest van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) in, de provincie meer macht toe te bedelen dan wettelijk nog bedoeld is.

Niets is minder waar natuurlijk. Ten eerste heb ik persoonlijk nooit een mandaat in de PBE bekleed, en  bovendien zijn we als Groen  nooit voorstander geweest van een sterke centralisatie. Wij hebben vertrouwen in het kunnen van  burgers en  van gemeenten. We  denken dat als de juiste mensen op de juiste plaats zitten de wereld écht kan vooruitgaan.

Anderzijds is het natuurlijk wél zo -en dat weet Theo Francken nu beter dan ooit- dat op dit ogenblik de provincies nog wel degelijk bestaan. Er zit heel wat kennis en kunde in de provinciale administratie, en het zou grote zonde zijn om die niet te valoriseren als het erop aankomt om van Vlaams-Brabant een slimme en klimaatneutrale provincie te maken.  Zo lang de provincies nog bestaan, vind ik het absurd om de provincies niet te betrekken bij het werk van PBE en de intercommunales in het algemeen. In de ogen van Theo Francken ben ik misschien een veel te simpele ziel, maar ik geloof nooit dat instellingen met minder geld (efficiënter) meer realiseren (effectiever) als ze gewoon naast elkaar aan dezelfde doelstellingen werken .

In mijn boekje ‘Voor de kinderen van mijn kinderen. 20 groene doelen voor Vlaams-Brabant’ pleit ik voor samenwerking tussen de intercommunales en de provincies zolang die er nog zijn.  Als die samenwerking, in het geval van PBE en het ‘Toekomstfonds’, tot stand kan komen in een overlegforum waarin zowel gemeenten én provincies zetelen, dan denk ik dat de toekomst van de centen in het fonds veelbelovend is. Ik ben ervan overtuigd dat in dat geval vele burgers en gemeenten in  Vlaams-Brabant mee zullen kunnen profiteren van 35 miljoen euro, middelen die eigenlijk tegenover de uittreding van de provincie uit PBE staan.

Laat ons  hopen dat het ‘Toekomstfonds’ en het gedeeld beheer ervan door gemeenten én provincies vanavond een dikke goedkeuring krijgen van de Algemene Vergadering (AV) van de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE). Ik zal er in hoogsteigen persoon uiteraard geen zeg over kunnen doen, maar ik ben er wel helemaal voor. Ik ben voor een toekomst voor het ‘Toekomstfonds’!

 

 

 

Advertenties

Stem voor Groene zondag 14 oktober 2018!

Op zondag 14 oktober 2018 ijver ik voor een Groene Zondag. Ik trek de lijst voor de provincieraadsverkiezingen in Vlaams-Brabant. (arrondissement Leuven).

Op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van Leuven vindt u mij op plaats 16.

Dank voor uw steun en stem!

Anders gaan wonen langs Hoogwaardige Openbare Vervoer (HOV)-assen!

Mijn vader en moeder reden destijds veel kilometers met de auto om hun vier kinderen naar allerlei buitenschoolse activiteiten in de stad te brengen. Zelfs bij het uitgaan pikte mijn moeder ons soms ’s nachts op met de wagen. Ik prijs me gelukkig dat ik dat vanwege de nabijheid van alles maar zelden voor mijn eigen kinderen moet doen. Maar ik leer eruit hoe belangrijk het is om woonkernen aan te sluiten op zogenaamde Hoogwaardige Openbare Vervoer (HOV)-assen. We moeten ernaar streven om alle bijkomende woningen te bouwen rond haltes op HOV-assen. Rond die haltes ontwikkelen zich idealiter ook voorzieningen zoals winkels, lokale ontspanningsmogelijkheden en zelfs kleinschalige werkgelegenheid. Via een HOV-as kan je je makkelijk met de snelbus, tram of trein van de ene plek naar de andere verplaatsen.

 

Verschillende ideeën voor HOV-assen in Vlaams-Brabant liggen nu al op tafel. Zo zijn er in het kader van Brabantnet plannen voor een sneltram vanuit Willebroek die slechts zes stopplaatsen telt vóór de Brusselse Ring. Deze tram zou tijdens de spits om de tien minuten rijden en in de daluren en op zaterdag en zondag om het kwartier. Tot het Noordstation in Brussel bedraagt de reistijd 19 minuten vanuit Meise, 26 minuten vanuit Londerzeel en 32 minuten vanuit Breendonk. Die haltes zullen verknoopt zijn met een fietsnetwerk en lokale buslijnen en uitgerust zijn met voldoende pendelparking. Op eenzelfde wijze houdt de beoogde HOV-lijn tussen Diest en Leuven in het kader van Regionet slechts drie keer halt in Bekkevoort, drie keer in Tielt-Winge en één keer in Lubbeek. Dat is dus véél minder dan een bus die pakweg om de 200 meter halt houdt. Die beperking is nodig om een snelle connectie met de feitelijke eindbestemmingen te kunnen garanderen. Op de knelpunten garandeert een eigen bedding dat de sneltram niet mee in de file staat. Continue reading “Anders gaan wonen langs Hoogwaardige Openbare Vervoer (HOV)-assen!”

Hoe we rijker kunnen worden van de klimaatverandering!

Afgelopen weekend weerklonk binnen de Verenigde Naties nogmaals de roep om de broeikasgassen massaal en dringend terug te dringen. Zo niet kan de aarde al in 2030 een temperatuurstijging met  1,5 graden bereiken, en zijn de gevolgen voor het leven op aarde niet te overzien.  Het is dus hoog tijd om te handelen, en de daad bij het woord te voegen.

Het goede nieuws is trouwens dat iedereen een steentje bij kan dragen. Meer zelfs. Wie slim is, kan rijker worden van de klimaatverandering. Zo organiseren we provinciale groepsaankopen voor dak- en zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie, ramen en foto-voltaïsche zonnepanelen. Op een jaar tijd ontvingen we zo’n 4.157 aanvragen en stond de teller op ruim 500 uitgevoerde of geplande realisaties. Burgers beseffen maar al te goed dat ze door de energetische renovatie van hun huis niet alleen de CO2-uitstoot van hun woning naar beneden halen, maar ook op besparen hun energiefactuur en het comfort én de waarde van de woning doen stijgen. Met de provinciale groepsaankopen hangt ook degelijke informatie samen. Zo halen we drempels voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen weg. Finaal zorgen we ervoor dat de klant het beste product krijgt tegen een goede prijs.

Continue reading “Hoe we rijker kunnen worden van de klimaatverandering!”

Meer bestuurlijke verrommeling na de hervorming van de provincies?

Er zijn dezer dagen meerdere kandidaten van N-VA voor de provincieraadsverkiezingen die beweren dat ze ervoor gezorgd hebben dat er in de provincies voortaan ‘minder postjes te pakken zijn’. Daarmee zeggen ze een antwoord te hebben geboden op de roep om efficiënter – met minder middelen – en effectiever – doelgerichter – te gaan besturen. Maar is dat wel correct? Klopt het dat met de huidige hervorming van de provincies een einde is gekomen aan de bestuurlijke verrommeling in Vlaanderen? Is dat niet eerder fake news?

Continue reading “Meer bestuurlijke verrommeling na de hervorming van de provincies?”

Voorrang aan de stappers en de trappers in Vlaams-Brabant!

Ik trap wellicht een open deur in als ik stel dat de auto vandaag nog steeds de logica van onze verplaatsingen domineert. Maar nergens in Vlaanderen of België is het zo erg als in Vlaams-Brabant. De helft van alle files in Vlaanderen situeerde zich in 2016 naar en rond Brussel en Vlaams-Brabant, goed voor ongeveer zeventig kilometer fileleed per dag.

Continue reading “Voorrang aan de stappers en de trappers in Vlaams-Brabant!”

De provincie Vlaams-Brabant, bestaat die nog?

Zo stilaan realiseren de Vlaams-Brabanders zich dat ze op 14 oktober 2018 ook zullen moeten gaan stemmen voor de samenstelling van een nieuwe provincieraad. De provincies bestaan immers nog wel degelijk. De provincies zijn het oudste bestuursniveau in België. Ze ontstonden toen Franse revolutionairen in 1795 de Nederlanden opdeelden in departementen. Ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) werden de departementen provincies. In 1831 bevestigde de Belgische Grondwet het bestaan van de provincies. Tot de staatshervorming in 1970 waren de provincies het enige bestuursniveau tussen de federale overheid enerzijds en de gemeenten anderzijds.

Continue reading “De provincie Vlaams-Brabant, bestaat die nog?”

Brussels Airport lonkt steeds naar meer vrachtvervoer, ondanks overlast en vervuiling

(Dit bericht verscheen als opiniestuk in Knack op 9 september 2018.)

De Belgische luchthaven voert een charmeoffensief om meer passagiers en vrachtverkeer uit de buurlanden aan te trekken. ‘Vrachtvliegtuigen vervuilen meer en veroorzaken geluidshinder. Zou het niet van burgerzin getuigen indien Brussels Airport zichzelf een grens oplegt?’, schrijven Brussels volksvertegenwoordiger Bruno De Lille en Tie Roefs.

Het Festival Mundial in Tilburg heeft een nieuwe podiumsponsor: Brussels Airport. Voetbalclub Willem II uit Tilburg heeft ook een nieuwe shirtsponsor. U raadt het vast al: Brussels Airport. Waarom kiest onze nationale luchthaven voor een lokaal muziekfestival en een middenmoter uit de Nederlandse eredivisie, hoor ik u denken? Het neefje van de CEO staat er op het podium of op het veld misschien? Toch niet. Continue reading “Brussels Airport lonkt steeds naar meer vrachtvervoer, ondanks overlast en vervuiling”

Met leerkrachten valt of staat de toekomst!

Afgelopen week zijn weer ruim 70.000 Vlaams-Brabantse leerlingen naar het middelbaar onderwijs getrokken, en ongeveer 65.000 leerlingen naar het basisonderwijs. Ook het provinciaal onderwijs opende opnieuw de deuren. In het schooljaar 2016-2017 volgden 1.191 Vlaams-Brabantse kinderen en jongeren er les. De provincie Vlaams-Brabant richt nog altijd twee middelbare scholen met voornamelijk TSO- en BSO-richtingen en een basisschool in. Het gaat over het PISO in Tienen, De Wijnpers in Leuven en De Sterretjes in Tienen. Als het van mij afhangt, dan stellen we de komende jaren talentontwikkeling centraal. We willen vermijden dat jongeren afzwaaien zonder diploma. We vinden het belangrijk dat jongeren mondige burgers worden die met veel gezonde bagage het leven tegemoet gaan.

Continue reading “Met leerkrachten valt of staat de toekomst!”

WordPress.com.

Omhoog ↑