Zoeken

Tie Roefs

De toekomst begint nu

Meer resultaat met minder geld!

Het afgelopen werkjaar 2016-2017 kreeg ik meermaals de vraag of er eigenlijk nog wel een toekomst is voor de provincies? Gaat de Vlaamse regering van NV-A, CD&V en Open VLD de provincies niet afschaffen? Hoe zit dat nu precies? Zijn ze echt zo overbodig als we denken? En gaan we met de afschaffing van de provincies echt zoveel geld besparen?

Europese hervormingsijver

Om te beginnen is de institutionele hervormingsijver van deze Vlaamse regering geen origineel of uniek gedacht. In heel Europa zoekt men momenteel naar een betere organisatie van de overheid. Zo vervingen in Denemarken vijf regio’s de dertien provincies. De Deense regio’s zijn bevoegd voor gezondheidsbeleid. De rechtstreeks verkozen provincieraden werden vervangen door getrapt samengestelde raden waarin de gemeenten vertegenwoordigd zijn. Ook in Italië is er een hervormingsgolf. Sinds 2015 worden verschillende provincies er omgevormd tot ‘metropolitane steden’ die de bevoegdheden van de voormalige gemeentelijke en provinciale overheden combineren.

Bron: Wikipedia

Bij haar aantreden in 2014 stelde deze Vlaamse regering op haar beurt verschillende verregaande functionele hervormingen voor de provincies voor. Vanaf 2018 zouden de provincies alleen nog maar bevoegd zijn voor zogezegde ‘grondgebonden bevoegdheden’, denk aan ruimtelijke ordening, leefmilieu en landbouw. Vlaanderen zou de activiteiten en het personeel van de provincies voor persoonsgebonden bevoegdheden zoals jeugd, cultuur, welzijn en sport overnemen. Vlaams-Brabant zou na de verkiezingen van 14 oktober 2018 nog maar 35 in plaats van 72 provincieraadsleden en nog maar vier in plaats van zes gedeputeerden zijn tellen.

Continue reading “Meer resultaat met minder geld!”

Yes in my backyard!

Op 21 juli herdenken we dat Leopold als eerste koning van België de eed aflegde. Vele politici besluiten op die dag ook hun politieke werkjaar. Tijd om terug te blikken en om verdieping te zoeken in literatuur en minder vluchtige ontmoetingen. Een beetje tijd ook voor een begin van antwoord op de vraag: ‘wat doe jij daar eigenlijk in de provincie?’

De regering van de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit zes gedeputeerden. Ik ben er daar één van. Elke week komen de gedeputeerden op donderdag samen. Elke week buig ik me over een hele hoop dossiers die te maken hebben het belang van Vlaams-Brabant. Samen met mijn adviseurs bereid ik alle dossiers goed voor, maar heb ik in het bijzonder veel werk met de milieuvergunningen. Op basis van de adviezen van de Provinciale MilieuvergunningsCommissie (PMVC) spannen we ons maximaal in om milieuvergunningen zo duurzaam mogelijk af te leveren. We gaan na in hoeverre de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM) wordt nageleefd, maar zetten ons ook in om exploitanten aan te zetten tot het nemen van duurzame maatregelen. Zo leggen we bijzondere vergunningsvoorwaarden op rond de recuperatie van regenwater en beperken we het gebruik van kostbaar grondwater. We maken een punt van de aanleg van groenschermen in streekeigen plantenmaterialen en vragen bedrijven om mobiliteitsplannen op te maken. Binnen de coalitie sturen we aan op politieke standpunten die sommige activiteiten ontmoedigen en andere dan weer aanmoedigen. Zo verkregen we het akkoord van de voltallige deputatie om geen milieuvergunningen meer te geven aan helihavens die geen medisch-maatschappelijk doel voor ogen hebben. Tussen juli 2016 en juli 2017 vergunden we 4 nieuwe windmolens en vroegen we aan verschillende zwembadexploitanten om alternatieven voor de ontsmetting van het zwemwater met chloor te bestuderen. We leverden een milieuvergunning voor de opening van een CNG-tankstation in Leuven en besloten om geen milieuvergunning te geven voor het veelbesproken ‘Eurostadium’.

Continue reading “Yes in my backyard!”

Babbel met Ecoworks

Op de bedrijvenzone Buda in Vilvoorde springt één kantoor in het oog. De groengevel, de plantjes en struiken rond het gebouw zorgen voor een groene oase in deze industriezone. Hier huist Ecoworks, een bedrijf gespecialiseerd in groendaken, groene gevels en zwemvijvers. In 2016 werd de onderneming ‘Klimaatambassadeur 2015’ voor Vlaams-Brabant. Recent had ik een gesprek met John Kinnen, één van de zaakvoerders.

ecoworks_web_-712

Jullie kantoor springt er wel uit hier op het bedrijventerrein in Vilvoorde.

Dat klopt. Met Ecoworks willen we de natuur terugbrengen in de leefwereld van alledag. Zoals je ziet, doen we dat vrij letterlijk. We bedekken gevels met planten en creëren daktuinen op gebouwen. We leggen ook zwemvijvers aan. Totnogtoe hebben we vooral zwemvijvers voor particulieren gerealiseerd, maar we willen die zwemvijvers ook in de openbare ruimte introduceren. We dromen ervan om ook publieke zwembaden natuurlijker en duurzamer te maken. Onze groendaken en groene gevels (‘verticale tuinen’) interesseren zowel particulieren als bedrijven en overheden. We zijn actief in een zeer specifieke niche. Daarin willen we heel sterk staan. We doen dan ook alles, van ontwerp tot aanleg en onderhoud.

john

Liggen er veel kapers op de kust?

Kapers is sterk uitgedrukt, maar er zijn wel steeds meer concurrenten. Vooral jongeren zoeken hun geluk op ons terrein. Dat is een uitdaging, maar het betekent ook dat onze markt volwassener wordt. Voor de zwemvijvers krijgen we concurrentie van tuinbedrijven. Dakdekkers zien dan weer toekomst in groendaken. Volledig gelijkgezinden met dezelfde filosofie vind je totnogtoe weinig. We blijven vrij uniek in Vlaanderen. Ecoworks heeft zich gespecialiseerd in groengevels, groendaken en zwemvijvers. We stellen de ambitie van een groene omgeving steeds voorop en willen de realisatie ervan zo goed en volledig mogelijk doen.

Veel buitenzwembaden trekken ook deze zomer veel mensen aan. Meestal zijn dat nog klassieke zwembaden. Heb je met Ecoworks al ergens een publieke natuurlijke zwemvijver gerealiseerd?

In Groot-Bijgaarden gaan we een publieke zwemvijver bouwen van 1.200 m². Het is een zeer uniek en héél mooi project. We hebben ook al een zwemvijver ontworpen voor de stad Bever. Stilaan worden zulke zwemvijvers bekender.

Soms denk ik: in elk dorp is er wel een vijver. Het zou fantastisch zijn om die om te vormen tot een natuurlijke zwemvijver. Zwemmen in een vijver met loepzuiver, helder water is echt veel leuker dan in een doorsnee zwembad. Het is alsof je in een bergriviertje zwemt. Dat is perfect haalbaar mits de juiste technologie. En die hebben we in huis. Als je zwemt in zo’n zwemvijver, verandert je kijk op je tuin. Enkele maanden na de installatie van hun vijver hoor je onze klanten plots bevlogen praten over waterschaarste en salamanders. Ik vind dat echt fantastisch.

ecoworks2

Hoe ben je op het idee gekomen om Ecoworks uit de grond te stampen?

Als jonge kerels vroegen we ons af wat we met onze grote vakantie konden doen. Opeens hadden we het idee een vijver te graven voor mijn ouders. Daarna wou een buurman een zwemvijver. Tijdens de volgende vakantie kwam het idee van Ecoworks tot stand. Met de verdiende centjes van die eerste zwemvijver gingen we van start.

We zijn met drie zaakvoerders. We hebben elkaar altijd goed aangevuld. Een collega is bioloog, gespecialiseerd in maritieme wetenschappen. Zijn kennis is fundamenteel voor ons bedrijf. Een tweede collega is handelsingenieur. Zelf ben ik vooral gepassioneerd door ondernemen en mensen. We zijn altijd kerels geweest die niet houden van stilzitten en rondkijken. Omdat we geen connectie met de aannemingswereld hadden, zijn we het dan maar zelf geworden en it suits us. Aannemen is heel gevarieerd en uitdagend.

Wat we doen, is ondertussen ook populairder geworden. Bij de start in 2007 was het not done. Vandaag heeft elk architectenbureau wel wat ervaring met groendaken en groene gevels. De meeste vooruitstrevende architecten zijn ook volop bezig met de idee van de groene stad. Het product dat wij aanbieden, is maatschappelijk heel relevant geworden.

De idee leeft dat groendaken en groengevels enkel weggelegd zijn voor mensen met een dikke portefeuille. Klopt dat?

Onze producten kosten geld. Daar moet je niet flauw over doen. Groendaken zijn wel al breed toegankelijk. Verticale tuinen zijn helaas nog steeds voorbehouden voor een vrij select publiek. Een groene gevel kost meer dan een gewone gevelsteen en is dus luxe. Een zwemvijver is ook per definitie luxe.

We komen meestal bij gezinnen die heel bewust voor ons kiezen. Sommige mensen sparen echt heel hard voor een zwemvijver. Ze kiezen er bijvoorbeeld voor om met een kleinere auto te rijden, maar wel te investeren in een zwemvijver. Een zwemvijver vinden ze mooi en brengt rust. Dat is levenskwaliteit voor hen.

Maar ik moet toegeven dat we vaak mogen werken voor vermogende klanten. Dat is een geluk. Als vakman en vanuit de passie voor ons product is het heel dankbaar om je te kunnen uitleven in creatieve details en te kunnen werken aan een nog perfectere afwerking.

160225_klimaatambassadeur

In 2016 verkozen de provincie Vlaams-Brabant en miK jullie tot ‘Klimaatambassadeur 2015’. Wat betekent die titel voor jullie?

Je kunt zo’n titel enerzijds dood relativeren. Maar het is natuurlijk heel cool dat we die titel kregen. De titel ‘Klimaatambassadeur’ staat voor geloofwaardigheid, erkenning en bevestiging. Dat is niet onbelangrijk.

Duurzaamheid is eigen jullie product. Voor veel bedrijven is dat niet het geval. Heb je tips voor bedrijven om met duurzaamheid aan de slag te gaan en duurzaamheid te integreren in hun activiteiten?

Wat we doen is inderdaad duurzaam. Ons product is op zichzelf duurzaam en heeft een positieve impact op het milieu. Als je er voluit voor kiest om te werken aan duurzaamheid, dan begint dit met wat je doet als bedrijfsactiviteit. Ledlichten ophangen als lobbyist voor steenkool, lijkt mij een druppel op een hete plaat.

Voor mij gaat duurzaamheid om een bepaalde logica. Het doet je denken op langere termijn. Dat alleen al geeft voldoening. We proberen duurzaam te zijn in alles wat we doen, maar uiteraard vergt dat soms ook wat geduld. De hedendaagse realiteit van het bedrijf blijft ook doorslaggevend. Ik wil bijvoorbeeld graag dat alle auto’s van Ecoworks elektrisch rijden, maar we kunnen dat momenteel helaas niet betalen. Daarom moeten we die ambitie uitstellen en ernaartoe werken. Als student zou ik die stapsgewijze aanpak niet begrepen hebben. De transitie naar een duurzame economie verloopt niet altijd eenvoudig. Maar dit mag ons niet tegenhouden om hieraan te blijven werken en te geloven dat verandering mogelijk is.

Welke rol zie jij voor bedrijven weggelegd om onze samenleving klimaatneutraal te maken?

Bedrijven mogen niet vergeten dat ze een heel grote verantwoordelijkheid hebben. Als bedrijfsleider ben ik ervan overtuigd dat er een fiscale shift moet komen waarbij niet-duurzame producten anders belast worden. In samenwerking met bedrijven kunnen overheden ons sterk verstedelijkt Vlaanderen in sneltempo vergroenen. Dat is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan en om de gevolgen ervan op te vangen. Als je overal groene daken zou leggen in de steden, zouden er minder overstromingen zijn en zouden we ons beter kunnen beschermen tegen de hitte. Dat bevestigt een studie van de KU Leuven over de producten van Ecoworks. Bovendien zou onze gezondheidszorg er wel bij varen. De lucht die we inademen, is properder met groendaken. Het groen op dde aken haalt bovendien fijn stof en CO2 uit de lucht.

Alles wat goed is voor het milieu, draagt inderdaad ook bij aan het welzijn van de mens. Hartelijk dank, John, voor dit gesprek! Hiermee waren we niet aan ons proefstuk toe. Weet je nog? Acht jaar geleden stonden onze neuzen ook al in dezelfde richting.

Maakt ook jouw bedrijf werk van klimaatneutraliteit en duurzaam ondernemen? Stel je dan kandidaat voor 1 oktober 2017 en wie wordt jouw bedrijf verkozen tot Klimaatambassadeur 2017! We maken de winnaar bekend op de nieuwjaarsreceptie van VOKA Vlaams-Brabant op 16 januari 2018.

Dit interview draagt bij aan de Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s).

 

 

 

De win-win van de circulaire koelkast!

IMG_2636

Minder grondstoffen verbruiken en tegelijk een concreet antwoord bieden aan mensen die te maken hebben met energiearmoede? Het kan, met een slimme oplossing die een rechtvaardige circulaire economie een stapje dichterbij brengt.

Wie een lager inkomen heeft, kan niet zomaar het meest milieuvriendelijke apparaat kopen. Het zijn integendeel vaak mensen met een lager inkomen die de goedkope apparaten kiezen, wat dan wel leidt tot een hogere energierekening. De uitgaven blijven te hoog en voor het milieu is het ook geen stap vooruit.

Je kunt ervoor kiezen om mensen te helpen door bij te passen voor hun energierekening, of je kunt zoeken naar meer structurele oplossingen waardoor ze minder verbruiken. Die tweede oplossing is beter volgens ons. Op korte termijn moeten mensen natuurlijk geholpen worden, maar het is goed om structurele oplossingen snel op te zetten.

Continue reading “De win-win van de circulaire koelkast!”

Babbel met Michelle Demishevich, Turkse transgender & journaliste

 

IMG_2255

Met medewerker Jo Fobelets (l.) en Michelle Demishevich (midden) op de foto.

Op 17 mei sprak Michelle Demishevich ons toe op de conferentie ‘Towards a bright LGBTI+ future’ van Çavaria, de koepelorganisatie van de holebi- en transgenderverenigingen. . Michelle Demishevich is de eerste Turkse transgender televisiereporter. Op haar laatste dag in België had ik samen met mijn kabinetsmedewerker Jo Fobelets een gesprek over de situatie van holebi’s en transgenders in Turkije. Michelle is geen Vlaams-Brabander, maar kende opvallend veel over de geschiedenis van Vlaams-Brabant.

 

Michelle, je bent Turkse maar verblijft momenteel vaak in Duitsland waar je werkt voor een Duitse krant.

Klopt. Ik ben geboren in Izmir, maar woon in Istanbul. Ik ben een transvrouw (red. iemand die de transitie van man naar vrouw heeft doorlopen), feministe en journaliste. In het verleden heb ik onder andere gewerkt voor de Turkse krant T24 en tv-zender IMC. Momenteel werk ik voor ‘Die Tageszeitung’, een Duitse krant. Als feministische journaliste focus ik op holebi- en transgenderrechten, vrouwenrechten en feminisme. Daarnaast stond ik mee aan de wieg van de groene partij in Turkije, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Ik behoor tot de kleine gemeenschap christenen in Turkije.

Continue reading “Babbel met Michelle Demishevich, Turkse transgender & journaliste”

Babbel met Eddy Macquoy van Appeltuinjazz!

collage-2017-05-15

Appeltuinjazz is onlosmakelijk verbonden met Freinetschool ‘De Appeltuin’ in Leuven. In deze school organiseren Eddy Macquoy en zijn team op regelmatige basis jazzconcerten. Er is een enorme vraag van jazzmuzikanten naar concertmogelijkheden. Appeltuinazz komt aan deze vraag tegemoet en geeft aan zowel ‘bekendere namen’, als Cyrille Obermüller en Tuur Florizoone, als jonge artiesten de kans om hun muziek aan een breder publiek te tonen. Ik sprak met Eddy en ervoer de gedrevenheid waarmee Appeltuinjazz het verschil wil maken voor aanstormend jazztalent.

Dag Eddy, Appeltuinjazz is een vaste waarde binnen de Leuvense jazzscène. Jullie bieden jonge, lokale jazzmuzikanten de kans om het podium met bekendere namen te delen. Ondertussen is Appeltuinjazz aan haar 100ste concert toe! Hoe verklaar je dit succes?

Negen jaar geleden voelden een aantal mensen de nood om jazzmuziek terug het respect te geven dat het verdient. Appeltuinjazz was geboren!

We krijgen elke dag aanvragen van muzikanten, van eigen bodem maar ook uit het buitenland, om hier te mogen spelen. Ze komen hier graag omdat we gekend staan als heel professioneel. Appeltuinjazz heeft de reputatie om een heel goede zaal te hebben met een aandachtig publiek. Je wordt hier als muzikant ook in de watten gelegd. Dat speelt natuurlijk allemaal een rol.

Continue reading “Babbel met Eddy Macquoy van Appeltuinjazz!”

Vlaams-Brabant vol van Afrika Filmfestival!

Op 21 april 2017 ging de 22ste editie van Afrika Filmfestival (AFF) van start. Dit jaar opende het festival met de film ‘Bienvenue à Marly-Gomont’. Met meer dan 700 toeschouwers waren alle zitjes gevuld. Het was een voltreffer.

Ook dit jaar heeft Afrika Filmfestival een programma om je vingers van af te likken. Maar het festival gaat natuurlijk over meer dan film. De films van het AFF verbinden mensen. Ze nodigen uit om de ander in al zijn menselijkheid te leren kennen. AFF bouwt bruggen in een provincie waar mensen met verschillende culturele achtergronden een thuis hebben.

Ter gelegenheid van de opening van het AFF stelden we ook Jenga Maarifa aan het grotere publiek voor. Met dit project verzekert de provincie de opleiding van medisch-technisch personeel voor enkele Congolese ziekenhuizen.

Op dinsdag 24 april vertoonden we de film ‘BUGS’. In deze documentaire wordt op zoek gegaan naar de mogelijkheden van insecten op het menu. Daarbij worden vragen rond het verantwoord karakter van grootschalige productie niet uit de weg gegaan. BUGS
kadert perfect binnen het andere grotere provinciale Noord-Zuid-initiatief ‘Gezocht: voedsel voor de toekomst’, een co-creatief project van Vlaams-Brabant in samenwerking met Vredeseilanden, Colruyt en KULeuven.

IMG_2037

Continue reading “Vlaams-Brabant vol van Afrika Filmfestival!”

Afrika Filmfestival op het kruispunt van vele werelden…

Tie speech

Hoe zal de toekomst van mijn kleinkinderen eruit zien? Dat vraag ik me soms af. De klimaatopwarming is aan een onstuitbare opmars bezig. Technologische veranderingen geven ons het gevoel steeds achterop te hinken. De wereld komt elke dag zo dichtbij dat we er bang van worden. We plooien terug op onszelf. We voelen ons verongelijkt, tekortgedaan. We willen de invloeden van andere culturen wel door ons huis laten waaien. Maar we durven onze ramen alsmaar minder wijd openzetten.

Wat is er aan de hand? Moeten we ons meer dan ooit bedreigd voelen? Of kan het ook echt anders? Kunnen we de uitdagingen waarvoor we staan niet gewoon aanpakken? Kunnen we niet gewoon fundamentele keuzes maken en een nieuwe weg bewandelen? Een weg die leidt naar een welvarende wereld voor iedereen? Is dat niet de kaart die we eigenlijk allemaal willen trekken?

Continue reading “Afrika Filmfestival op het kruispunt van vele werelden…”

Babbel met Afrika Filmfestival

Over exact een week, op vrijdag 21 april, open ik het 22e Afrika Filmfestival in Leuven. Twee weken lang verwent het festival je met topfilms van Afrikaanse bodem.

Films uit en over Afrika zijn nog vaak onbekend terrein in ons medialandschap. Het beeld van Afrika dat mainstream media ons voorschotelen, is vaak ongenuanceerd en eenduidig. Afrika Filmfestival (AFF) brengt hier verandering in.

Ik ging in gesprek met Barbara Brugmans, medewerker van AFF, en was getuige van het enthousiasme waarmee de mensen van AFF de Afrikaanse filmcultuur willen tonen.

Continue reading “Babbel met Afrika Filmfestival”

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑